Object structure

Title:

"Co mówię?" O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2001)

Creator:

Mizerkiewicz, Tomasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

text ; stylistics ; literary studies

References:

1. S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974, s. 116-117.
2. Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy, przeł. J. Domański, Warszawa 1990, s. 43.
3. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1989, s. 36.
4. L. Kołakowski, Wielkie kazanie księdza Bernarda, w: Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 178.
5. T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1989, s. 146.
6. S. Lash, Dyskurs czy figura? Postmodernizm jako "system oznaczania" (regime of signification), przeł. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 498-506.
7. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1907, s. 1.
8. J. B. Ożóg, Epanorthosis, w: Wierność sobie i ziemi (szkice o autentyzmie), Warszawa, 1980, s. 84-87.
9. J. Pluskota, Metatekst w tekstach felietonów Stefana Kisielewskiego, w: "Poznańskie Studia Polonistyczne", V (XXV), s. 93-133.
10. S. Szymutko, Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie, Katowice 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

143

End page:

150

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund