Object structure

Title:

O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Smulski, Jerzy

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

socialist realism ; literature ; criticism

References:

1. J. Andrzejewski, Notatki, "Odrodzenie" 1950, nr 5. ; 2. Badania nad krytyką literacką, seria 2, red. M. Głowiński, K. Dybciak, Wrocław 1984. ; 3. J. Berman, Rola i zadania pisarza socjalistycznego (z przemówienia wygłoszonego na konferencji literatów), "Odrodzenie" 1950, nr 9, s. 1-2. ; 4. W. Billip, Za bary z tematem współczesnym (Praca i walka stoczniowców), "Wieś" 1953, nr 17, s. 4. ; 5. J. Błoński, Krytyka literacka, "Rocznik Literacki" 1955, s. 188-189. ; 6. J. Bocheński, Rozmyślania nad Mickiewiczem i Majakowskim, "Odrodzenie" 1950, nr 7. ; 7. T. Borowski, Rozmowy. Dla towarzyszy: Jerzego Andrzejewskiego i Wiktora Woroszylskiego, "Odrodzenie" 1950, nr 8, s. 6. ; 8. L. Budrecki, Mała apokalipsa, "Twórczość" 1948, nr 11. ; 9. S. Burkot, Proza powojenna 1945-1980. Analizy i interpretacje, Warszawa 1984. ; 10. M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1945-1965, wyb., wstęp i przyp. T. Drewnowski, t. 2, Warszawa 1996, s. 22. ; 11. T. Drewnowski, Powiew współczesności, "Życie Literackie" 1953, nr 14/15. ; 12. M. Fik, Kultura polska 1944-1956, w: Polacy wobec przemocy 1944-1956, red. B. Otwinowska, J. Zaryn, Warszawa 1996, s. 226. ; 13. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989, s. 133. ; 14. K. I. Gałczyński, O sobie, "Odrodzenie" 1950, nr 8. ; 15. P. Hoffman, [wystąpienie na naradzie poświęconej twórczości artystycznej, Warszawa, 27-28 X 1951], "Twórczość" 1951, nr 12, s. 15. ; 16. M. Kierczyńska, Dyskusja o powieści Jerzego Andrzejewskiego "Popiół i diament", "Kuźnica" 1948, nr 23, 24. ; 17. W. Kośny, Zur Textgeschichte Jerzy Andrzejewskis "Popiół i diament", "Zeitschrift fur Slawische Philologie" 1997, z. 2. ; 18. J. Kott, Próba realizmu, "Kuźnica" 1948, nr 18. ; 19. L. Kruczkowski, Przemówienie wygłoszone na otwarciu konferencji literackiej w dn. 18 II 1950, "Odrodzenie" 1950, nr 9, s. 1. ; 20. L. Kruczkowski, [wystąpienie na VI Zjeździe ZLP], "Twórczość" 1954, nr 7, s. 175. ; 21. Krytyka i samokrytyka, hasło w: Krótki słownik filozoficzny, red. M. Rozental, P. Judin, przekł. [anonimowy] z czwartego uzupełnionego i poprawionego wydania rosyjskiego, Warszawa 1955. ; 22. J. R. Krzyżanowski, Z historii "Popiołu i diamentu", w: Legenda Somosierry i inne prace krytyczne, Warszawa 1987. ; 23. G. Lasota, Fałszywy obraz, "Kuźnica" 1950, nr 6. ; 24. Z. Lichniak, Ludzie i Lewanty, "Dziś i Jutro" 1953, nr 13. ; 25. Z. Lichniak, Piętnaście lat krytyki literackiej w Polsce Ludowej, "Kierunki" 1959 nr 46; przedr. w: Ceterum censeo. Rekolekcje pryncypialisty, Warszawa 1960, s. 139-143. ; 26. W. Maciąg, IBL o literaturze współczesnej, "Życie Literackie" 1955, nr 49, s. 3. ; 27. W. Maciąg, Literatura Polski Ludowej 1944-1964, Kraków 1973, rozdz.: Program realizmu socjalistycznego i jego realizacja. ; 28. H. Markiewicz, Krytyka literacka w latach 1945-1951, "Twórczość" 1952, nr 3. ; 29. H. Markiewicz, Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny 1944-1954, Warszawa 1955. ; 30. R. Matuszewski, Ambitny debiut powieściowy, "Nowa Kultura" 1953, nr 10. ; 31. Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1990, s. 139-140. ; 32. O upowszechnienie kultury. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta na otwarciu radiostacji we Wrocławiu 16 listopada 1947, Warszawa 1948, s. 18. ; 33. B. Rafałowska, Powieść o życiu stoczni gdańskiej, "Trybuna Ludu" 1953, nr 141, s. 4. ; 34. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, "Twórczość" 1962, nr 8; przedr. w: Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974. ; 35. J. Sławiński, Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, w: Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974; przedr. w: Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992. ; 36. J. Sławiński, Krytyka nowego typu, "Wezwanie" 1985 nr 8; przedr. w: Teksty i teksty, Warszawa 1990. ; 37. W. Sokorski, Rok doświadczeń w walce o socjalistyczną literaturę i sztukę, "Wiedza i Życie" 1953, nr 6, s. 374. ; 38. W. Sokorski, Walka o realizm socjalistyczny w literaturze i sztuce Polski Ludowej, "O trwały pokój, o demokrację ludową!" 1953, nr 20. ; 39. M. Stępień, Lata 1949-1955 w doświadczeniach krytyki literackiej, w: W kręgu literatury Polski Ludowej. Praca zbiorowa, red. M. Stępień, Kraków 1975. ; 40. A. Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997, rozdz.: Nowa wersja "Popiołu i diamentu". ; 41. W. Szewczyk, Warto przeczytać. Andrzej Braun: Lewanty, "Trybuna Tygodnia", sobotni dodatek "Trybuny Robotniczej" 1953, nr 58, s. 2. ; 42. A. Tchórzewski, Sprawa Gałczyńskiego, "Poezja" 1986, nr 1/2, s. 67. ; 43. J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Lublin 1990, s. 271. ; 44. D. Tubielewicz Mattson, Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy, Uppsala 1997. ; 45. A. Wasilewski, Dyskusja o krytyce, "Nowa Kultura" 1952, nr 5, s. 1. ; 46. M. Zawodniak, Komunikacyjna "odwilż", w: Październik '56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów, 23-25 września 1996, Kraków 1996. ; 47. M. Zawodniak, Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu, Warszawa 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

25

End page:

42

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: