Object structure

Title:

Dwuznaczny urok samokrytyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Wołowiec, Grzegorz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

samokrytyka ; Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953) ; literatura

References:

1. J. Andrzejewski, Notatki. Wyznania i rozmyślania pisarza, "Odrodzenie" 1950, nr 5. ; 2. K. Brandys, O cyklu "Między wojnami", "Twórczość" 1952, nr 5. ; 3. M. Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995, s. 57. ; 4. K. I. Gałczyński, O sobie, "Odrodzenie" 1950, nr 8. ; 5. A. Kadarkay, Georg Lukacs. Life, Thought, and Politics, Cambridge (Mass.) - Oxford 1991, s. 408. ; 6. Listy do pierwszych sekretarzy (1944-1970), wyb. i oprac. J. Stępień, Warszawa 1994. ; 7. Pamieętnik uczennicy, "Nowa Kultura" 1953, nr 48. ; 8. J. Putrament, Pół wieku. Literaci, Warszawa 1970, s. 62. ; 9. A. Sandauer, O jedności treści i formy i o tzw. poziomie słów parę, "Nowa Kultura" 1952, nr 5. ; 10. J. Sławiński, Krytyka nowego typu, w: Teksty i teksty, Warszawa 1990, s. 137. ; 11. J. Stalin, List do A. M. Gorkiego, "Kuźnica" 1949, nr 50. ; 12. J. Stalin, Przeciw wulgaryzacji hasła samokrytyki, w: Lenin i Stalin o budownictwie partyjnym. Artykuły, przemówienia i dokumenty, t.2, Warszawa 1952, s. 574. ; 13. J. Tuwim, Z notesu, "Odrodzenie" 1949, nr 48. ; 14. M. Zawodniak, Literatura w stanie oskarżenia! Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu, Warszawa 1999.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

43

End page:

60

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: