Object structure

Title:

Inspiratorzy. Spiskowa kategoryzacja świata w okresie marcowym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

conspiracy ; language ; literature

References:

1. Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty żródłowe, oprac. A. Cala, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 1997, s. 139.
2. J. Eisler, Marzec 1968 - geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991, s. 351.
3. M. Głowiński, Figura wroga, w: tegoż, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991.
4. M. Głowiński, Marcowe gadanie, Warszawa 1991.
5. R. Gontarz, Inspiratorzy, "Kurier Polski" 12 marca 1968.
6. D. Groh, La tentation des theories de conspiration, "Studia delia storiografia" 1998, nr 2, s. 107.
7. Językowa kategoryzacja świata, pod red. R. Grzegorczykowej, A. Pajdzińskiej, Lublin 1996.
8. Marzec '68: Między tragedią a podłością, wstęp, wyb. i oprac. G. Sołtysiak, J. Stępień, Warszawa 1998.
9. Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 2, Aneks źródłowy: dzień po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, oprac. M. Zaremba, Warszawa 1998.
10. D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 1998.
11. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 14, red. H. Zgółkowa, Poznań 1998.
12. J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992.13. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura, wyb. prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

75

End page:

84

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: