Object structure

Title:

Inspiratorzy. Spiskowa kategoryzacja świata w okresie marcowym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

spisek ; język ; literatura

References:

1. Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty żródłowe, oprac. A. Cala, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 1997, s. 139.
2. J. Eisler, Marzec 1968 - geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991, s. 351.
3. M. Głowiński, Figura wroga, w: tegoż, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991.
4. M. Głowiński, Marcowe gadanie, Warszawa 1991.
5. R. Gontarz, Inspiratorzy, "Kurier Polski" 12 marca 1968.
6. D. Groh, La tentation des theories de conspiration, "Studia delia storiografia" 1998, nr 2, s. 107.
7. Językowa kategoryzacja świata, pod red. R. Grzegorczykowej, A. Pajdzińskiej, Lublin 1996.
8. Marzec '68: Między tragedią a podłością, wstęp, wyb. i oprac. G. Sołtysiak, J. Stępień, Warszawa 1998.
9. Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 2, Aneks źródłowy: dzień po dniu w raportach SB oraz Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, oprac. M. Zaremba, Warszawa 1998.
10. D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 1998.
11. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 14, red. H. Zgółkowa, Poznań 1998.
12. J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992.13. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura, wyb. prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

75

End page:

82

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: