Object structure

Title:

Socrealizm wobec tradycji poematu opisowego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Alichnowicz, Karol

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

socialist realism ; narrative poem ; literature

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Część I: Strategie liryczne, Warszawa 1982, s. 163.
2. B. Bierut, Sześcioletni plan odbudowy Warszawy, Warszawa 1951, s. 181.
3. A. Braun, A. Mandalian, W. Woroszylski, Wiosna sześciolatki, Warszawa 1951.
4. S. R. Dobrowolski, Poezje wybrane, Warszawa 1953, s. 68.
5. M. Głowiński, Peryfrazy współczesne, w: tegoż, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991.
6. M. Głowiński, Wokół "Poematu dla dorosłych", w: tegoż, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 137.
7. T. Kostkiewiczowa, Z problematyki gatunkowej polskiego poematu opisowego, w: Styl i kompozycja, pod red. J. Trzynadlowskiego, Wrocław 1965.
8. M. Maciejewski, Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej, "Roczniki Humanistyczne" 1966, nr 1.
9. A. Nasiłowska, Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Wrocław 1990.
10. Poemat opisowy, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, wyd. 2. poszerzone i poprawione, Wrocław 1991.
11. R. Przybylski, Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, wyd. 2, Gdańsk 1996.
12. J. Sigalin, Warszawa 1944-1980. Z archiwum architekta, t. 1-3, Warszawa 1986.
13. W. Tomasik, Czy architektura może zastąpić literaturę? O propagandzie monumentalnej, w: tegoż, Inżynieria dusz: literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej", Wrocław 1999, s. 56-65.
14. W. Tomasik, Realizm socjalistyczny, w: tegoż, Szkice o socrealizmie, Bydgoszcz 1993, s. 22-23.
15. A. Ważyk, Wiersze 1940-1953, Warszawa 1953, s. 53.
16. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955, Gliwice 1992, s. 89-124.
17. A. Witkowska, Sławianie, my lubim sielanki..., Warszawa 1972.18. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska 19SO-19S4, wydanie krajowe pierwsze, Kraków 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

85

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: