Object structure

Title:

Socrealizm wobec tradycji poematu opisowego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Alichnowicz, Karol

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

socialist realism ; narrative poem ; literature

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Część I: Strategie liryczne, Warszawa 1982, s. 163. ; 2. B. Bierut, Sześcioletni plan odbudowy Warszawy, Warszawa 1951, s. 181. ; 3. A. Braun, A. Mandalian, W. Woroszylski, Wiosna sześciolatki, Warszawa 1951. ; 4. S. R. Dobrowolski, Poezje wybrane, Warszawa 1953, s. 68. ; 5. M. Głowiński, Peryfrazy współczesne, w: tegoż, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991. ; 6. M. Głowiński, Wokół "Poematu dla dorosłych", w: tegoż, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 137. ; 7. T. Kostkiewiczowa, Z problematyki gatunkowej polskiego poematu opisowego, w: Styl i kompozycja, pod red. J. Trzynadlowskiego, Wrocław 1965. ; 8. M. Maciejewski, Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej, "Roczniki Humanistyczne" 1966, nr 1. ; 9. A. Nasiłowska, Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Wrocław 1990. ; 10. Poemat opisowy, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, wyd. 2. poszerzone i poprawione, Wrocław 1991. ; 11. R. Przybylski, Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, wyd. 2, Gdańsk 1996. ; 12. J. Sigalin, Warszawa 1944-1980. Z archiwum architekta, t. 1-3, Warszawa 1986. ; 13. W. Tomasik, Czy architektura może zastąpić literaturę? O propagandzie monumentalnej, w: tegoż, Inżynieria dusz: literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej", Wrocław 1999, s. 56-65. ; 14. W. Tomasik, Realizm socjalistyczny, w: tegoż, Szkice o socrealizmie, Bydgoszcz 1993, s. 22-23. ; 15. A. Ważyk, Wiersze 1940-1953, Warszawa 1953, s. 53. ; 16. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955, Gliwice 1992, s. 89-124. ; 17. A. Witkowska, Sławianie, my lubim sielanki..., Warszawa 1972.18. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska 19SO-19S4, wydanie krajowe pierwsze, Kraków 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

85

End page:

94

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: