Object structure

Title:

Cenzura w epoce stalinowskiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Bates, John M.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

stalinizm ; cenzura ; literatura

References:

1. J. Błoński, Cenzor jako czytelnik, w: tegoż, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995, s. 172.
2. B. Brzezińska, Polens Zentrale Zensurbehorde und die deutschsprachige Literatur 1945-1956, w: Literaturindizierung im 19. und 20. Jahrhundert, "Studia Germanica Posnaniensia" (XXII) 1995, s. 107-123.
3. M. Ciećwierz, Polityka prasowa 1944-1948, Warszawa 1989.
4. O. S. Czarnik, Literatura polska 1918-1975. Cz. I, t. 3: 1945-1975, Warszawa 1996, s. 106.
5. M. Fik, Cenzor jako współautor, w: Literatura i władza, praca zbiorowa, wstęp E. Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1996, s. 137.
6. T. M. Gorjajewa, Iskluczit'wsjakie upominanija. Oczerki istorii sovietskoj cenzury, Mińsk-Moskwa 1995, rozdz. Blickrig w Polsze, s. 107-138.
7. S. Kisielewski, Przeciw cenzurze - legalnie (garść wspomnień), w: Bez cenzury, Paryż 1983, s. 79-80.
8. A. Kłoskowska, Kontrola myśli i wolność symboliczna, w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, t. 1, Warszawa 1992, s. 10.
9. S. A. Kondek, Władza i wydawcy, Warszawa 1993.
10. A. Krawczuk, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947, Warszawa 1994.
11. J. Myśliński, Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960, Warszawa 1990.
12. D. Nałęcz, Główny Urząd Kontroli Prasy 1945-1949, Warszawa 1994.
13. S. Nowicki, Pół wieku czyśćca, Londyn 1986, s. 75.
14. J. Smulski, Trzy redakcje "Władzy" Tadeusza Konwickiego, "Pamiętnik Literacki" 1997, nr 4, s. 171-181.
15. R. Taras, Ideology in a Socialist State. Poland 1956-1983, Cambridge 1984, s. 27-29, 36-38.
16. T. Torańska, Oni, Warszawa 1990, s. 351.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

95

End page:

120

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Zamknięty

×

Citation

Citation style: