Object structure

Title:

Zaraz po wojnie, a nawet przed... O przygotowaniach do socrealizmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Zawodniak, Mariusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

socialist realism ; literature ; culture

References:

1. Z. Bieńkowski, Pierwszy ogólnopolski zjazd literatów, "Odrodzenie" 1945, nr 44, s. 1. ; 2. J. Borejsza, Pokongresowa kropka nad i, "Odrodzenie" 1949, nr 1, s. 2. ; 3. K. Brandys, Drogowskazy, "Odrodzenie" 1945, nr 31, s. 3. ; 4. O. S. Czarnik, Między dwoma sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980, Warszawa 1993. ; 5. M. Fik, Kultura polska 1944-1956, w: Polacy wobec przemocy 1944-1956, pod red. B. Otwinowskiej, J. Żaryna, Warszawa 1996, s. 225-227. ; 6. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Londyn 1989, s. 35. ; 7. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 7. ; 8. L. Gomolicki, Andrzej Żdanow - teoretyk realizmu socjalistycznego, "Kuźnica" 1948, nr 38. ; 9. L. Gomolicki, Na drodze do realizmu socjalistycznego, "Kuźnica" nr 44. ; 10. L. Gomolicki, O realizmie socjalistycznym, "Życie Słowiańskie" nr 10-11. ; 11. L. Gomolicki, Problemy realizmu socjalistycznego, "Kuźnica" nr 46. ; 12. M. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941, Wrocław 1995. ; 13. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999, s. 7-8. ; 14. Z. Jarosiński, Rok 1945 jako cezura literacka, w: Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 1996, s. 23. ; 15. M. Jastrun, Poza rzeczywistością historyczną, "Kuźnica" 1945, nr 1. ; 16. J. Kott, Przyczynek do biografii. Zawał serca, Kraków 1995, s. 222. ; 17. Kronika polska, "Kuźnica" 1945, nr 1, s. 23. ; 18. G. Lukacs, Chłopi Balzaca, "Twórczość" 1945, z. 3. ; 19. H. Markiewicz, Krytyka literacka w latach 1945-1951, "Twórczość" 1952, nr 3, s. 125. ; 20. R. Matuszewski, Literatura po wojnie, Warszawa 1948. ; 21. A. Nowicki, Ozierow o realizmie socjalistycznym, "Świat i Polska" nr 49. ; 22. L. Rozental, O realizmie socjalistycznym, "Arkona" nr 10-12. ; 23. J. Smulski, Ciągłość czy kataklizm? Kilka uwag o cezurze roku 1949 w procesie literackim, w: Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 1996, s. 29-44. ; 24. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej", Wrocław 1999, s. 16. ; 25. H. Vogler, Prawda i fikcja realizmu, "Twórczość" 1945, nr 5, s. 126. ; 26. A. Ważyk, Pozycja artysty (Uwagi ogólne), "Odrodzenie" 1944, nr 8/9, s. 6. ; 27. S. Wida, Realizm socjalistyczny - istotą poezji radzieckiej, "Gazeta Robotnicza" 1947, nr 272. ; 28. K. Wyka, 20,5:18,2, "Odrodzenie" 1947, nr 18, s. 7. ; 29. K. Wyka, Socjalizm, komunizm, katolicyzm, "Odrodzenie" 1946, nr 27, s. 9-10. ; 30. Zjazd pisarzy w Krakowie, "Kuźnica" 1945, nr 4/5, s. 48. ; 31. S. Żółkiewski, Aktualne zagadnienia naszego piśmiennictwa, "Odrodzenie" 1945, nr 43, s. 15. ; 32. S. Żółkiewski, Aktualne zagadnienia powojennej prozy polskiej, "Kuźnica" 1949, nr 4. ; 33. S. Żółkiewski, Głos marksisty, "Odrodzenie" 1945, nr 51, s. 1. ; 34. S. Żółkiewski, Julian Przyboś - Miejsce na ziemi, "Kuźnica" 1945, nr 4/5, s. 36. ; 35. S. Żółkiewski, Klasyczne dzieło realizmu socjalistycznego, "Kuźnica" 1948, nr 9.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

141

End page:

151

Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: