Object structure

Title:

Paradoksy zunifikowanej kultury. Od baśni Stalina do pudełka z laki pani Mołotow

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2000)

Creator:

Boym, Svetlana ; Kunz, Tomasz (tłum.)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

socrealizm ; literatura ; kultura

References:

1. G. Aleksandrow, Epoka i kino, Moskwa 1976, s. 286.
2. W. Benjamin, Moscow, w: Reflections, ed. P. Demetz, trans. E. Jephcott, New York 1978, s. 114.
3. W. Bieliński, Thoughts and Notes on Russian Literature, 1846.
4. A. Bossart, A ja ostajusja z toboju, "Ogoniok" 1989, nr 44, s. 31.
5. S. Boym, Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia, Cambridge, MA 1994.
6. S. Boym, Death in Quotation Marks: Cultural Myths of the Modern Poet, Cambridge, Mass. 1994.
7. S. Boym, Stalin's Cinematic Charisma: Between History and Nostalgia, "Slavic Revue" 1992, nr 51, s. 536-543.
8. K. Clark, The Soviet Novel: History and Ritual, Chicago 1981.
9. I. Corten, Vocabulary of Soviet Society and Culture, Durham 1992, s. 73.
10. J. Dobrienko, Lewoj, lewoj, lewoj! Metamorfozy rewolucjonnoj kultury, "Nowyj Mir" 1992, nr 3.
11. J. Dobrienko, Prawda żyzni kak formuła realnosti, "Woprosy Literatury" 1992, nr 1, s. 23.
12. V. Dunham, In Stalin's Time, Cambridge 1976.
13. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1980, s. 8-9.
14. S. Fitzpatrick, Becoming Cultured: Socialist Realism and the Representation of Privilege and Taste, w: The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia, Ithaca 1992, s. 216-217.
15. S. Friedlander, Kitsch and Apocalyptic Imagination, "Salmagundi" 1990, nr 85/86, s. 201-206.
16. V. Frumkin, Ran'sze my byli marksisty: Piesnije swjazi dwuch socjalizmow, "Obozrienije" nr 17, "Russkaja Mysl", Paryż, listopad 1985.
17. B. Groys, The Total Art of Stalinism, trans. Charles Rougle, Princeton 1992.
18. M. Kundera, Księga śmiechu i zapomnienia, przeł. P. Godlewski, A. Jagodziński, Warszawa 1998, s. 71-74.
19. N. Sobolewski, Iskusstwo Palecha, "Iskusstwo" 1955, nr 2, s. 29.
20. J. Starobinski, The Word Civilization, w: Blessing in Disguise; or The Morality of Evil, trans. A. Goldhammer, Cambridge, MA 1993, s. 1-36.
21. Tołkowyj słowar'żywogo wielikorusskogo jazyka, t. 2, Moskwa 1979, s. 217.
22. G. Żidkow, Laki, "Isskustwo" 1947, nr 2, s. 33.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

167

End page:

180

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego