Object structure

Title:

Krytyk, skądinąd literaturoznawca

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2000)

Creator:

Ostaszewski, Robert

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

literatre ; criticism ; literary work

References:

1. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.
2. J. Jarzębski, Nowy turniej pokoleń, w: tegoż, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997, s. 127.
3. T. Komendant, Związki nienaturalne, "Teksty Drugie" 1996, nr 5, s. 163.
4. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, "Teksty Drugie" 1994, nr 5-6, s. 26-46.
5. D. Nowacki, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90, Kraków 1999, s. 16-18.
6. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 15-16.
7. M. Świerkocki, Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury, Łódź 1997, s. 4.
8. K. Uniłowski, Krytyk i jego kryteria. Ankieta "Znaku", "Znak" 1998, nr 7, s. 86-88.
9. K. Uniłowski, Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze, Katowice 1999.
10. K. Uniłowski, Skądinąd. Zapiski krytyczne, "FA-art", Bytom 1998.
11. K. Uniłowski, Szukając, czego nie było, "FA-art" 1997, nr 2-3, s. 141.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

84

End page:

92

Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund