Object structure

Title:

Co jest za tą ścianą? O "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2000)

Creator:

Kopciński, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; Polish literature - 20 c. ; drama

References:

1. Dusza, hasło w: Mały słownik teologiczny, red. K. Rahner, H. Vorgrimler, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 98.
2. T. S. Eliot, Animula, przeł. K. Boczkowski, w: Wybór poezji, Wrocław 1990.
3. T. S. Eliot, Muzyka poezji, w: Szkice krytyczne, wyb., przekł. i wstęp M. Niemojewska, Warszawa 1972, s. 25-26.
4. T. S. Eliot, Sweeney Agonistes. Fragments of an Arystophanic Melodrama, w: Collected Poems 1909-1962, Faber and Faber, Londyn 1974.
5. Z. Herbert, Drugi pokój, w: tegoż, Dramaty, Wrocław 1997.
6. Z. Herbert, List do Stanisława Barańczaka, "Gazeta Wyborcza" 1990, nr 203, s. 6-7.
7. A. Krajewska, Teatralna persona, czyli Herberta poetyka sceny, w: Dramat i teatr absurdu w Polsce, Warszawa 1996.
8. A. Legeżyńska, Zbigniew Herbert: Dom na ziemi niczyjej, w: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996, s. 37.
9. Z. Najder, Pierwsze wspomnienie, w: Poznawanie Herberta, t. 2, Kraków 1999, s. 67.
10. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, Warszawa 1967.
11. Słownik wiedzy biblijnej, red. nauk. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

105

End page:

131

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund