Object structure

Title:

Co jest za tą ścianą? O "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2000)

Creator:

Kopciński, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; literatura polska - 20 w. ; dramat

References:

1. Dusza, hasło w: Mały słownik teologiczny, red. K. Rahner, H. Vorgrimler, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 98. ; 2. T. S. Eliot, Animula, przeł. K. Boczkowski, w: Wybór poezji, Wrocław 1990. ; 3. T. S. Eliot, Muzyka poezji, w: Szkice krytyczne, wyb., przekł. i wstęp M. Niemojewska, Warszawa 1972, s. 25-26. ; 4. T. S. Eliot, Sweeney Agonistes. Fragments of an Arystophanic Melodrama, w: Collected Poems 1909-1962, Faber and Faber, Londyn 1974. ; 5. Z. Herbert, Drugi pokój, w: tegoż, Dramaty, Wrocław 1997. ; 6. Z. Herbert, List do Stanisława Barańczaka, "Gazeta Wyborcza" 1990, nr 203, s. 6-7. ; 7. A. Krajewska, Teatralna persona, czyli Herberta poetyka sceny, w: Dramat i teatr absurdu w Polsce, Warszawa 1996. ; 8. A. Legeżyńska, Zbigniew Herbert: Dom na ziemi niczyjej, w: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996, s. 37. ; 9. Z. Najder, Pierwsze wspomnienie, w: Poznawanie Herberta, t. 2, Kraków 1999, s. 67. ; 10. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, Warszawa 1967. ; 11. Słownik wiedzy biblijnej, red. nauk. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

105

End page:

131

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: