Object structure

Title:

Co jest za tą ścianą? O "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2000)

Creator:

Kopciński, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; literatura polska - 20 w. ; dramat

References:

1. Dusza, hasło w: Mały słownik teologiczny, red. K. Rahner, H. Vorgrimler, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 98.
2. T. S. Eliot, Animula, przeł. K. Boczkowski, w: Wybór poezji, Wrocław 1990.
3. T. S. Eliot, Muzyka poezji, w: Szkice krytyczne, wyb., przekł. i wstęp M. Niemojewska, Warszawa 1972, s. 25-26.
4. T. S. Eliot, Sweeney Agonistes. Fragments of an Arystophanic Melodrama, w: Collected Poems 1909-1962, Faber and Faber, Londyn 1974.
5. Z. Herbert, Drugi pokój, w: tegoż, Dramaty, Wrocław 1997.
6. Z. Herbert, List do Stanisława Barańczaka, "Gazeta Wyborcza" 1990, nr 203, s. 6-7.
7. A. Krajewska, Teatralna persona, czyli Herberta poetyka sceny, w: Dramat i teatr absurdu w Polsce, Warszawa 1996.
8. A. Legeżyńska, Zbigniew Herbert: Dom na ziemi niczyjej, w: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996, s. 37.
9. Z. Najder, Pierwsze wspomnienie, w: Poznawanie Herberta, t. 2, Kraków 1999, s. 67.
10. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, Warszawa 1967.
11. Słownik wiedzy biblijnej, red. nauk. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

105

End page:

131

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego