Object structure

Title:

Prywatne kolekcje w depozycie fikcji: "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2000)

Creator:

Michałowski, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Tuwim, Julian (1894-1953) ; Polish literature - 20 c. ; interpretation

References:

1. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993, s. 260.
2. E. Balcerzan, Biografia jako język, w: Biografia - geografia - kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, Wrocław 1975, s. 34.
3. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 2: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988, s. 160-161.
4. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Gałuszka i in., Warszawa 1994, s. 39.
5. L. Fiedler, Archetyp i sygnatura. Analiza związków między biografią a poezją, przeł. K. Stamirowska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, wyd. 2, t. 2, s. 332.
6. M. Głowiński, Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa 1962, s. 216.
7. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: Problemy teorii literatury, seria 3, Wrocław 1988, s. 438-439.
8. M. Grochowski, Wprowadzenie do opisu wyliczenia jako zasady budowy tekstu, "Pamiętnik Literacki" 1978, z. 3, s. 131-133.
9. A. Gronczewski, Lampa czarnoksięska i lampa laboratoryjna, "Miesięcznik Literacki" 1979, nr 4, s. 73.
10. C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 1990.
11. Ph. Lejeune, Autobiografia i przymus, tłum. T. Komendant, "Twórczość" 1995, nr 10, s. 81-89.
12. J. J. Lipski, Osobowość twórcza, w: Problemy teorii literatury, seria 3, Wrocław 1988, s. 386-397.
13. P. Michałowski, "Za sztachetami gęstych jambów". O wersyfikacji "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima, "Ruch Literacki" 1997, z. 1, s. 55-69.
14. R. Nycz, Tropy "JA". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżka, Warszawa 1996, s. 48-49.
15. L. A. Renza, Wyobraźnia stawia veto: teoria autobiografii, przeł. M. Orkan-Łęcki, "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 1, s. 279-306.
16. J. Sławiński, O opisie, w: Studia o narracji, red. J. Błoński i in., Wrocław 1982, s. 25.
17. I. Tuwim, Łódzkie pory roku, Warszawa 1979.
18. J. Tuwim, Kwiaty polskie, Warszawa 1993, s. 311.
19. M. Warneńska, Warsztat czarodzieja, Łódź 1975.
20. J. Wesołowski, Wizualność tekstu a tekst wizualny, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, Wrocław 1980, s. 251-252.
21. R. Wierzbowski, Łódzkie realia "Kwiatów polskich". Rekonesans, Łódź 1978.
22. K. Wyka, Bukiet z całej epoki, w: Rzecz wyobraźni, wyd. 2, Warszawa 1977, s. 120-122.
23. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 203.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

179

End page:

195

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund