Object structure

Title:

Gombrowicz poprawia Dantego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2000)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Gombrowicz, Witold (1904-1969) ; literatura polska - 20 w. ; dziennik

References:

1. D. Alighieri, Boska komedia, cz. I: Piekło, przeł. A. Świderska, Kraków 1947.
2. J. Błoński, "Dziennik", czyli Gombrowicz dobrze utemperowany, t: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994, s. 165-169.
3. J. Błoński, Gombrowicz i Dante, "Życie Literackie" 1971 nr 3.
4. W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966 w: Dzieła, t. XI, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.
5. W. Gombrowicz, Sur Dante, traduit du polonais par Allan Kosko, Editions de L'Herne, b.m.w. 1968.
6. M. Janion, "Ciemna" młodość Gombrowicza, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984, s. 522.
7. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 76.
8. Z. Łapiński, Błazenada podszyta tragizmem, "Plus - Minus", dodatek do: "Rzeczpospolita" nr 217 (5687) z 16-17 września 2000.
9. J. Pawłowski, Gombrowicz i lęk. Uwagi o "Diariuszu Rio Parana", "Pamiętnik Literacki" 1977 z. 4.
10. W. Preisner, Dante i jego dzieła w Polsce. Bibliografia krytyczna z historycznym wstępem, Toruń 1957.
11. G. Ungaretti, w: Gombrowicz, pod red. K. Jeleńskiego, D. de Roux, Editions de L'Herne, Paris 1971.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

58

End page:

67

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego