Object structure

Title:

Porządkowanie archiwum

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2000)

Creator:

Miszczak, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Haupt, Zygmunt (1907-1975) ; literature ; biogegraphy ; literary output

References:

1. A. Czachowska, Nieuchwytny, "Przegląd Artystyczno-Literacki" 1998 nr 10, s. 163-167.
2. Czy możliwy jest bilans emigracji?, "Kresy" 1997 nr 3, s. 150-167.
3. J. Galant, W poszukiwaniu straconej tożsamości, "Polonistyka" 1998 nr 2, s. 118-120.
4. R. Gorczyńska, Mięszkał ubogi szlachcic na Podolu..., w: Z. Haupt, Szpica. Opowiadania, warianty, szkice, Paryż 1989, s. 19.
5. Z. Haupt, Deszcz, Lublin 1997.
6. Z. Haupt, Pierścień z papieru, Czarne 1999.
7. W. Kaliszewski, Przymierze z przyszłością, "Więź" 1997 nr 12, s. 176-179.
8. G. Kielb, Pierścień z papieru, "Arcana" 1998 nr 3, s. 209-212.
9. M. Kłosińska-Duszczyk, Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza: Kresy - Ameryka, "Przegląd Humanistyczny" 1998 nr 3, s. 111-122.
10. D. Kulik, Mozaiki Seurata, "Dekada Literacka" 1997 nr 10/11, s. 19.
11. A. Madydy, Haupt krajowy, "Fraza" 1997 nr 4, s. 198-201.
12. A. Madyda, Krytyka o twórczości Zygmunta Haupta, w: "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia, red. i oprac. M.A. Supruniuk, Toruń 1995, s. 61-83.
13. A. Madyda, Lwowskie lata Zygmunta Haupta, "Kresy" 1996 nr 2, s. 99-108.
14. A. Madyda, Nieznane opowiadania Zygmunta Haupta, "Fraza" 1997 nr 4, s. 22-24.
15. A. Madyda, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka, w: Archiwum emigracji. Źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku, pod red. S. Kossowskiej, M.A. Supruniuka, t. 7, Toruń 1998.
16. M. Rabizo-Birek, Haupt - nasz współczesny, "Twórczość" 1998 nr 5, s. 104-108.
17. K. Rutkowski, Arcydzieło nie chciane, czyli nieobecność Haupta, "Gazeta o Książkach" 1994 nr 7, s. 5.
18. K. Rutkowski, W stronę Haupta, "Teksty Drugie" 1991 nr 1/2.
19. Z. Skrok, Porażony pamięcią, "Literatura" 1997 nr 9, s. 57-58.
20. P. Śliwiński, Pamięć, słowo, ból, "Res Publica Nowa" 1997 nr 10, s. 69-71.
21. M. Zaleski, Formy pamięci, Warszawa 1995, zwł. s. 50-66.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

110

End page:

118

Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund