Object structure

Title:

Zabili go i uciekł

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2000)

Creator:

Uniłowski, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

literature ; theory ; postmodernism

References:

1. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków 1999. ; 2. A. Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, Katowice 1999, s. 7-8. ; 3. M. Głowiński, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa 1973, s. 68. ; 4. M. Kisiel, Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej. Tezy, w: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku, pod red. K. Krasuskiego, Katowice 1994, s. 84. ; 5. E. Kuźma, Język jako podmiot współczesnej literatury, w: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, pod red. M. Lalaka, Szczecin 1993. ; 6. R. Nycz, Język modernizmu. Prelegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 41. ; 7. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis (wstępne rozróżnienia), w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992, s. 185. ; 8. A. Pantuchowicz, T. Rachwał, Archiwum nowoczesności, "FA-art" 1997 nr 4. ; 9. G. Sztabiński, Awangarda a postmodernizm: zagadnienie cytatu, w: Awangarda w perspektywie postmodernizmu, pod red. G. Dziamskiego, Poznań 1996. ; 10. G. Sztabiński, Cytat igra. Problemy postmodernizmu w sztukach plastycznych, w: Postmodernizm po polsku?, pod red. A. Izdebskiej, D. Szajnert, Łódź 1998. ; 11. G. Sztabiński, Eklektyzm a postmodernizm, w: Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1994.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

127

End page:

134

Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: