Object structure

Title:

Te i inne powroty. Zapiski na marginesach "Oksany" Włodzimierza Odojewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2000)

Creator:

Ostaszewski, Robert

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Odojewski, Włodzimierz (1930-) ; literatura polska - 20 w. ; twórczość literacka

References:

1. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997, s. 6-7. ; 2. H. Gosk, Jesteś sam w swojej drodze. O twórczości Leo Lipskiego, Izabelin 1998. ; 3. J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracją, w: tegoż, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1998, s. 233-245. ; 4. A.St. Kowalczyk, Niespieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997. ; 5. A. Madyda, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka, Toruń 1998. ; 6. P. Michałowski, Powrót Odojewskiego, czyli etyka pogranicza, "Nowe Książki" 1991 nr 11, s. 64-65. ; 7. Cz. Miłosz, Zadania dla krytyka, "Znak" 1998 nr 7, s. 5. ; 8. A. Nasiłowska, Wakacyjny romans, "Polityka" 1999 nr 32. ; 9. D. Nowacki, Dwanaście groszy, w: Zawód: czytelnik, Kraków 1999, s. 16-18. ; 10. W. Odojewski, Ku Dunzynańskiemu Wzgórzu idzie las, w: tegoż, Zabezpieczanie śladów, Warszawa 1990, s. 94. ; 11. W. Odojewski, Oksana, Warszawa 1999, s. 283. ; 12. W. Odojewski, Wstęp, w: Katyń w literaturze: międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy, red. J.R. Krzyżanowski, Lublin 1995, s. 7. ; 13. W. Odojewski, Zapomniane, nieuśmierzone..., Warszawa 1991. ; 14. S. Stabro, "Polska usiadła nam na mózgach ". O Andrzeju Bobkowskim, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. 1, pod red. R. Nycza. J. Jarzębskiego, Kraków 1997, s. 75. ; 15. A. Stasiuk, Odpowiedź w ankiecie "Tekstów Drugich", "Teksty Drugie" 1996 nr 5, s. 119. ; 16. K. Uniłowski, Chłopcy i dziewczęta znikąd?, w: tegoż, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom 1998, s. 5. ; 17. B. Żongołłowicz, Andrzej Chciuk: pisarz z antypodów, Kraków 1999.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

135

End page:

146

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: