Object structure

Title:

Alicja pod podszewką języka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2000)

Creator:

Kozak, Jolanta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

literatura ; Carroll, Jonathan (1949-) ; przekład

References:

1. L. Carroll, Ala w Krainie Czarów, wolny przekład z angielskiego Marii Morawskiej, 1927.
2. L. Carroll, Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass, w: The Annotated Alice, ed. M. Gardner, New York 1960.
3. L. Carroll, Alicja Po Tamtej Stronie Lustra, przeł. J. Kozak, Warszawa 1999, s. 34.
4. L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów, przeł. L. Kleszcz, Wrocław 1994.
5. L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów, przeł. J. Kozak, Warszawa 1999, s. 143-144.
6. L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów, przeł. A. Marianowicz, Warszawa 1955.
7. L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów, przeł. K. Tropilo, Poznań 1996.
8. L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, przeł. M. Słomczyński, Warszawa 1972.
9. L. Carroll, Przygody Alicji w Krainie Czarów, przeł. R. Stiller, Warszawa 1990.
10. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 26-40.
11. U. Eco, Czytanie świata, przeł. M. Woźniak, Kraków 1999, s. 5.
12. P. Fawcett, Translation and Language Linguistics Theories Explained, Manchester U.K. 1997, s. 17.
13. M. Gardner, The Annotated Alice, New York 1960, s. 63.
14. B. Hatim, I. Mason, The Translator as Communicator, London-New York 1997, s. 18.
15. P. Newmark, Approaches to Translation, Hertfordshire 1995, s. 85.
16. R. Passeron, Encyklopedia surrealizmu, przeł. K. Janicka, Warszawa 1993, s. 329.
17. L. Venuti, The Translator's Invisibility. A History of Translation, London-New York 1998, s. 19.
18. P. Wróblewski, Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor, Białystok 1998, s. 23, 26.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

167

End page:

178

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego