Object

Title: Nadniemeńskie wzgórze w "Balladach i romansach"

Creator:

Winiarski, Jerzy

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Barthes, Mit i znak. Wybór i słowo wstępne J. Błoński. Przeł. W. Błońska [i in.]. Warszawa 1970. ; 2. K. Brodziński, O życiu i pismach Franciszka Karpińskiego. Cyt. za: F. Karpiński, Dzieła. Wyd. J. N. Bobrowicza. T. 4. Lipsk 1836. ; 3. S. Czernik, Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyźnianym. Warszawa 1951. ; 4. S. Czernik, Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć. Łódź 1968. ; 5. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa 1976. ; 6. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa 1900. ; 7. A. W. Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty. Wrocław 1982. ; 8. A. Lord, O formule. „Literatura Ludowa” 1975, nr 4/5. ; 9. M. I. Macioti, Mity i magie ziół. Przeł. I. Kania. Kraków 1998. ; 10. J. Michałkowa, Nicolas Poussin. Warszawa 1980. ; 11. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. T. 1, cz.1: Wiersze 1817-1824. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1971. ; 12. J. Morelowski, Tren III. W: Wiersze. Wyd. i wstęp E. Aleksandrowska. Wrocław 1983, s. 34. ; 13. A. Opacka, Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności. Katowice 1998. ; 14. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. Oprac. J. Bachórz. T. 2. Wrocław 1996. BN I 292. ; 15. S. Pigoń, Czas, czasy i połowica czasu. W: Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969. ; 16. M. Piwińska, Koloryt uczuć, klimat wewnętrzny, topografia wyobraźni w cyklu,, Ballad i romansów”. W: Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza. Gdańsk 2003. ; 17. J. Przyboś, Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej. Warszawa 1953. ; 18. H. Schipper, Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza. Lwów 1926. ; 19. A. Witkowska, Romantyczny naród: klęska i triumf. W zb.: Problemy polskiego Romantyzmu. Seria 1. Red. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna. Wrocław 1971, s. 7-47. ; 20. K. W. Wójcicki, Groby wielkanocne. Hasło w: S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna. T.10. Warszawa 1862, s. 727. Wyd. fotooffsetowe: Warszawa 1984. ; 21. T. Zaborowski, Wstęp do „Pieśni” Bojana i jego śpiew pierwszy. W: Pisma zebrane. Oprac. M. Danilewiczowa. Warszawa 1936. ; 22. M. Ziółkowska, Gawędy o drzewach. Warszawa 1988. ; 23. H. Życzyński, Adam Mickiewicz. [T.] 1: Młodość. Lublin 1936.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

18

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118547 ; oai:rcin.org.pl:118547 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 22, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74618

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information