Object structure

Title:

Monolog wewnętrzny Telimeny

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

literature ; inspiration

References:

1. S. Dobrzycki, Rodowód Telimeny. Warszawa 1934.
2. M. Głowiński, Narracje literackie i nieliterackie. Kraków 1997. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 2.
3. Z. Kloch, Język i płeć: różne podejścia badawcze. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 141-160.
4. R. Lakoff, Język a sytuacja kobiety. Przeł. U. Niklas. W zb.: Język w świetle nauki. Oprac. B. Stanosz. Warszawa 1980, s. 239-260.
5. J. Ławski, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości: Mickiewicz - Malczewski - Krasiński. Białystok 2003.
6. Płeć w języku i kulturze. Red. J. Anusiewicz, K. Handke. „Język a Kultura” t. 9 (1994).
7. M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością. Kraków 2003.
8. D. Tannen, Co to ma znaczyć? Jak style konwersacyjne kobiet i mężczyzn wpływają na to, kto jest wysłuchany, kto zbiera laury i co jest zabronione w pracy. Przeł. A. Sylwanowicz. Poznań 1997.
9. D. Tannen, To nie tak! Jak styl konwersacyjny kształtuje relacje z innymi. Przeł. P. Budkiewicz. Poznań 2002.
10. M. Wirtemberska, Malwina, czyli Domyślność serca. Oprac. W. Billip. Warszawa 1978.
11. K. Wóycicki, Z pogranicza gramatyki i stylistyki. (Mowa zależna, niezależna ipozornie zależna). W zb.: Stylistyka teoretyczna w Polsce. Red. K. Budzyk. Warszawa 1946.
12. K. Wyka, „Pan Tadeusz”. T. 1: Studia o poemacie. Warszawa 1963.
13. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

4

Start page:

41

End page:

54

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education