Object

Title: "Nieznany bóg". O Nervalowskim Mickiewiczu

Creator:

Siwiec, Magdalena

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Adam Mickiewicz w oczach Francuzów. Wybór, oprac., wstęp Z. Mitosek. Przeł. R. Forycki. Warszawa 1999. ; 2. P. Benichou, Le Temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique. Paris 1977. ; 3. A. Bonnetty, Nowe słowa. Panowie Mickiewicz, Towiański, Quinet. „Annales de Philosophie Chrétienne” 1844, nr 52 (avril). ; 4. E. Brisson, Prasa francuska o prelekcjach Mickiewicza w Collège de France. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, 179-198. ; 5. I. Chrzanowski, Mickiewicz wobec Kościoła w ostatnim kursie prelekcji paryskich. W: Wśród zagadnień, książek i ludzi. Lwów-Warszawa-Kraków 1922. ; 6. M. Czapska, Szkice mickiewiczowskie. Wyd. 2. Warszawa 1999. ; 7. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Od„ Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832- czerwiec 1834. Warszawa 1966. ; 8. L. Faucher, Kurs Mickiewicza. „Le Courrier Français” 1841, nr z 9 I. ; 9. A. Fauré-Egervari, Une Vision de l’Est européen dans l’imaginaire nervalien. W zb.: Nerval. Une Poétique du rêve. Actes du colloque de Bâle, Mulhouse et Fribourg 1886. Paris 1989. ; 10. George Sand, O literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza. „La Revue Indépendante” 1843, nr z 19 IV. ; 11. K. Górski, Mickiewicz-Towiański. Warszawa 1986. ; 12. J. Hartwig, Gérard de Nerval. Warszawa 1972. ; 13. E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz-towiańczyk. Studium myśli. Warszawa 2004. ; 14. B. Juden, Nerval et la crise du panthéisme. „Herne” 1980, nr 37. ; 15. B. Juden, Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romantisme français (1800-1855). Cz. 3. Paris 1942. ; 16. J. Kallenbach, Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926. ; 17. J. Kallenbach, Towianizm na tle historycznym. Kraków 1924. ; 18. L. Kolodziej, Adam Mickiewicz. Au carrefour des romantismes européens. Aix-en-Provance 1966. ; 19. A. Kowalczykowa, Francusko-polskie związki literackie. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 308. ; 20. G. Królikiewicz, Towiański i „czas proroków”. „Ruch Literacki” 1999, z. 1, s. 1-18. ; 21. A. Lébre, Kurs Adama Mickiewicza w Collège de France. Zarys ogólny. „Le Semeur” 1841, nry z 20 i 27 I, 22 XII; 1842, nr z26 XII. ; 22. A. Lébre, Ruch ludów słowiańskich. „Revue des Deux Mondes” 1843, nr z 15 XII. ; 23. J. Łukasiewicz, Cykl lozański jako dziedzictwo. W zb.: Studia o Mickiewiczu. Red. W. Dynak, J. Kolbuszewski. Wrocław 1992, s. 27-42. ; 24. Z. Markiewicz, Polsko-francuskie związki literackie. Warszawa 1986. ; 25. A. Mickiewicz, Drzewo. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993, s.415. ; 26. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 16. Warszawa 1955. ; 27. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Przeł. L. Płoszewski. Oprac. J. Maślanka. W: Dzieła, Wyd. Rocznicowe, t. 9 (1997). ; 28. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. T. 3. Poznań 1894. ; 29. P. Moreau, Ames et thèmes romantiques. Paris 1965. ; 30. G. de Nerval, Aurelia. W: Córki ognia. Przeł. J. Guze. Kraków 1993. ; 31. G. de Nerval, Les Illuminés. W: OEuvres. Texte établi, présenté et annoté A. Béguin, J. Richer. Wyd. 2. T. 2. Paris 1978. ; 32. G. de Nerval, Podróż na Wschód. Przeł. J. Dmochowska. Warszawa 1967. ; 33. S. Pigoń, Adoracja Towiańskiego. W: Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty. Kraków 1947. ; 34. S. Pigoń, „Biesiada” A. Towiańskiego i jej komentarz w IV kursie „Prelekcyj paryskich ”. W: Z epoki Mickiewicza. Warszawa-Kraków 1922. ; 35. E. Quinet, Wykład w Collège de France z 20 marca 1844. „Le Siècle” 1844, nr z 25 III. ; 36. J. Richer, Gérard de Nerval et les doctrines ésotériques. Paris 1947. ; 37. J. Richer, Nerval, Expérience et Création. Paris 1963. ; 38. K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym. Cz. 2. Paris 1988. ; 39. A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967. ; 40. D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków. Wrocław 1990. ; 41. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego ” Adama Mickiewicza. Kraków 1998. ; 42. Z. Stefanowska, Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich. W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2001. ; 43. S. Szpotański, Adam Mickiewicz ijego epoka. T. 2. Warszawa 1921. ; 44. A. Towiański, Biesiada. W: Wybór pism inauk. Oprac. S. Pigoń. Kraków 1922. ; 45. P. Viallaneix, Michelet, Mickiewicz i mesjanizm romantyczny. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 101-110. ; 46. A. Viatte, Les Sources occultes du romantisme français, illuminisme, théosophe. 17701820. T. 2. Paris 1965. ; 47. A. Ważyk, Cudowny kantorek. Warszawa 1979. ; 48. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1998. ; 49. W. Weintraub, Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet. Warszawa 1975.

Issue:

4

Start page:

101

End page:

122

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118557 ; oai:rcin.org.pl:118557 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 22, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74624

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information