Object

Title: "Nieznany bóg". O Nervalowskim Mickiewiczu

Creator:

Siwiec, Magdalena

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Adam Mickiewicz w oczach Francuzów. Wybór, oprac., wstęp Z. Mitosek. Przeł. R. Forycki. Warszawa 1999.
2. P. Benichou, Le Temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique. Paris 1977.
3. A. Bonnetty, Nowe słowa. Panowie Mickiewicz, Towiański, Quinet. „Annales de Philosophie Chrétienne” 1844, nr 52 (avril).
4. E. Brisson, Prasa francuska o prelekcjach Mickiewicza w Collège de France. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, 179-198.
5. I. Chrzanowski, Mickiewicz wobec Kościoła w ostatnim kursie prelekcji paryskich. W: Wśród zagadnień, książek i ludzi. Lwów-Warszawa-Kraków 1922.
6. M. Czapska, Szkice mickiewiczowskie. Wyd. 2. Warszawa 1999.
7. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Od„ Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832- czerwiec 1834. Warszawa 1966.
8. L. Faucher, Kurs Mickiewicza. „Le Courrier Français” 1841, nr z 9 I.
9. A. Fauré-Egervari, Une Vision de l’Est européen dans l’imaginaire nervalien. W zb.: Nerval. Une Poétique du rêve. Actes du colloque de Bâle, Mulhouse et Fribourg 1886. Paris 1989.
10. George Sand, O literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza. „La Revue Indépendante” 1843, nr z 19 IV.
11. K. Górski, Mickiewicz-Towiański. Warszawa 1986.
12. J. Hartwig, Gérard de Nerval. Warszawa 1972.
13. E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz-towiańczyk. Studium myśli. Warszawa 2004.
14. B. Juden, Nerval et la crise du panthéisme. „Herne” 1980, nr 37.
15. B. Juden, Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romantisme français (1800-1855). Cz. 3. Paris 1942.
16. J. Kallenbach, Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926.
17. J. Kallenbach, Towianizm na tle historycznym. Kraków 1924.
18. L. Kolodziej, Adam Mickiewicz. Au carrefour des romantismes européens. Aix-en-Provance 1966.
19. A. Kowalczykowa, Francusko-polskie związki literackie. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1994, s. 308.
20. G. Królikiewicz, Towiański i „czas proroków”. „Ruch Literacki” 1999, z. 1, s. 1-18.
21. A. Lébre, Kurs Adama Mickiewicza w Collège de France. Zarys ogólny. „Le Semeur” 1841, nry z 20 i 27 I, 22 XII; 1842, nr z26 XII.
22. A. Lébre, Ruch ludów słowiańskich. „Revue des Deux Mondes” 1843, nr z 15 XII.
23. J. Łukasiewicz, Cykl lozański jako dziedzictwo. W zb.: Studia o Mickiewiczu. Red. W. Dynak, J. Kolbuszewski. Wrocław 1992, s. 27-42.
24. Z. Markiewicz, Polsko-francuskie związki literackie. Warszawa 1986.
25. A. Mickiewicz, Drzewo. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993, s.415.
26. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 16. Warszawa 1955.
27. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Przeł. L. Płoszewski. Oprac. J. Maślanka. W: Dzieła, Wyd. Rocznicowe, t. 9 (1997).
28. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. T. 3. Poznań 1894.
29. P. Moreau, Ames et thèmes romantiques. Paris 1965.
30. G. de Nerval, Aurelia. W: Córki ognia. Przeł. J. Guze. Kraków 1993.
31. G. de Nerval, Les Illuminés. W: OEuvres. Texte établi, présenté et annoté A. Béguin, J. Richer. Wyd. 2. T. 2. Paris 1978.
32. G. de Nerval, Podróż na Wschód. Przeł. J. Dmochowska. Warszawa 1967.
33. S. Pigoń, Adoracja Towiańskiego. W: Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty. Kraków 1947.
34. S. Pigoń, „Biesiada” A. Towiańskiego i jej komentarz w IV kursie „Prelekcyj paryskich ”. W: Z epoki Mickiewicza. Warszawa-Kraków 1922.
35. E. Quinet, Wykład w Collège de France z 20 marca 1844. „Le Siècle” 1844, nr z 25 III.
36. J. Richer, Gérard de Nerval et les doctrines ésotériques. Paris 1947.
37. J. Richer, Nerval, Expérience et Création. Paris 1963.
38. K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym. Cz. 2. Paris 1988.
39. A. Sikora, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967.
40. D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków. Wrocław 1990.
41. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego ” Adama Mickiewicza. Kraków 1998.
42. Z. Stefanowska, Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich. W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2001.
43. S. Szpotański, Adam Mickiewicz ijego epoka. T. 2. Warszawa 1921.
44. A. Towiański, Biesiada. W: Wybór pism inauk. Oprac. S. Pigoń. Kraków 1922.
45. P. Viallaneix, Michelet, Mickiewicz i mesjanizm romantyczny. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 101-110.
46. A. Viatte, Les Sources occultes du romantisme français, illuminisme, théosophe. 17701820. T. 2. Paris 1965.
47. A. Ważyk, Cudowny kantorek. Warszawa 1979.
48. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1998.
49. W. Weintraub, Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet. Warszawa 1975.

Issue:

4

Start page:

101

End page:

122

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118557 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74624

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information