RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Na obraz i podobieństwo. Wokół wiersza Adama Mickiewicza "Broń mnie przed sobą samym..."

Creator:

Jokiel, Irena

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. Blake, Wróżby niewinności. W: Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego. Przeł., oprac. Z. Kubiak. Kraków 1993, s.146.
2. R. Blüth, „Chrześcijański Prometeusz”. Wpływ Boehmego na koncepcję III części „Dziadów”. W: Pisma literackie. Kraków 1984.
3. J. Böhme, Sämtliche Schriften. Stuttgart 1956.
4. M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu. Kraków 1997.
5. M. Dernałowicz, Kronika. (Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832 - czerwiec 1834). Warszawa 1966.
6. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000.
7. I. Jokiel, O funkcji symbolicznej wizji przestrzennych w „ Widzeniu”. W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1998, s.173-184.
8. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980.
9. J. Kleiner, Studia inedita. Oprac. J. Starnawski. Lublin 1964.
10. H. von Kleist, Listy. Wstęp, przeł. W. Markowska. Warszawa 1983.
11. L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku. Warszawa 1997.
12. J. Lyszczyna, „Broń mnie przed sobą samym.”. W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1998, s. 155-164.
13. A. Mickiewicz, Wybór poezyj. Oprac. Cz. Zgorzelski. T. 2. Wrocław 1997. BN I 66.
14. Cz. Miłosz, Traktat teologiczny. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 47 (dodatek „Kontrapunkt”, nr 11/12, s. 11.
15. Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna - Studia - Fragmenty. Oprac., przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1984.
16. R. Otto, Mistyka Wschodu i Zachodu. Analogie i różnice wyjaśniające jej istotę. Przeł. T. Duliński. Warszawa 2000.
17. W. Owczarski, Mickiewiczowskie figury wyobraźni. Gdańsk 2002.
18. J. Piórczyński, Absolut - człowiek - świat. Studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł. Warszawa 1991.
19. J. Piórczyński, Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F. W. J. Schellinga. Warszawa 1999.
20. H. Szucki, Mickiewicz i Boehme. Przyczynki do mistyki polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1929, s. 315-341.
21. J. Tischnera, Spowiedź rewolucjonisty. Kraków 1993.
22. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
23. B. Zeler, „Widzenie”. W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1998, s. 187-196.
24. Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Issue:

4

Start page:

161

End page:

171

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118560 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

73

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74627

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information