Object

Title: Kariera Panatadeuszowego "matecznika"

Creator:

De Fanti, Silvano

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bieńczyk, A. Nawarecki, D. Siwicka, J. Trznadel, Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998. ; 2. A. J. Bogdanowicz, Pierieżytki driewniago mirosoziercanija u Biełorussow. Grodno 1895. ; 3. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927. ; 4. G. Cnapius, Thesauruspolono-latino-graecus. Cracoviae 1621. ; 5. M. Federowski, Lud białoruski. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905. T. 6. Warszawa 1960. ; 6. A. Gwagnin, Kronika Sarmacyjej europejskiej, w której się zamyka Królestwo Polskie [...]. Przeł. M. Paszkowski. Kraków 1611. ; 7. Honba na medvĕda. Z Mickiewiczovy básnĕ „Pan Tadeusz” knihy čtvrtĕ. Przeł. P. Sobotka. „Zábavy mysliveckĕ” 3 (1872). ; 8. S. Hoppe, Słownik języka łowieckiego. Wyd. 3. Warszawa 1981. ; 9. B. Horák, Anglicko-český a česko-anglický lesnický a myslivecký slovník. Praha 1991. ; 10. J. Jungmann, Slovník česko-nĕmecký. T. 2. Praha 1836. ; 11. J. Karłowicz, Słownik gwar polskich. T. 3. Kraków 1903. ; 12. J. K. Kluk, Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo. T. 4: O owadzie i robakach. Warszawa 1780. ; 13. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 53: Litwa. Wrocław-Poznań 1966. ; 14. F. Kott, Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. T. 1. Praha 1878; t. 6: 1890. ; 15. W. Kozłowski, Pierwsze początki terminologii łowieckiej. Warszawa 1822. ; 16. W. Kozłowski, Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Warszawa 1846; wyd. 2: 1848. ; 17. K. Krejčí, nota edytorska w: A. Mickiewicz, Pan Tadeáš, čili poslední zájezd na Litvĕ. Przeł. E. Krásnohorská. Red. K. Krejčí. Wyd. 5. Praha 1955. ; 18. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 3. Lwów 1857. ; 19. E. Majewski, Słownik nazw zoologicznych i botanicznych polskich. T. 1. Warszawa 1889. ; 20. Mała encyklopedia leśna. Warszawa 1980; wyd. 2: 1991. ; 21. Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych. Kraków 1595. ; 22. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Oprac. S. Pigoń.Wyd. 2. Kraków 1929. BNI83. ; 23. A. Midloch, Mluva myslivecká. Praha 1919. ; 24. Cz. Miłosz, Piesek przydrożny. Kraków 1988. ; 25. Naučný slovník lesnický. Praha 1959. ; 26. Naučný slovník zemědělský. Praha 1972. ; 27. I. I. Nosowicz, Sbornik biełorusskich posłowic. Sanktpietiersburg 1874. ; 28. I. I. Nosowicz, Słowar biełorusskogo narieczija. Sanktpietiersburg 1870. ; 29. Osmijazyčný zemĕdĕlský slovník. Praha 1970. ; 30. W. Pol, Puszcza litewska. „Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich” t. 2 (1847), z. 4, s. 92. ; 31. Příruční slovník jazyka českého. T. 2. Praha 1937-1938. ; 32. J. Prudký, Myslivecká mluva. Benešov 1992. ; 33. J. Rostafiński, Las, bór, puszcza, matecznik jako natura i baśń w poezji Mickiewicza. „Rozprawy Wydziału Filologicznego” seria I, t. 15 (1922). ; 34. J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Plantas, animalia, lapides. Cracoviae 1900, nr 1733. ; 35. J. V. Rozmara, Mluva myslivecká. Praha 1928. ; 36. A. Sandauer, Matecznik literacki. Kraków 1972. ; 37. J. Sekera, Česká myslivecká mluva. Praha 1972. ; 38. S. Seliga, Pasiecznik. „Prace Filologiczne” t. 11 (1927), s. 252. ; 39. Slovník spisovného jazyka českého. T. 1. Praha 1960. ; 40. Słownik języka polskiego. Pod redakcją W. Doroszewskiego. T. 4. Warszawa 1963. ; 41. Słownik języka polskiego. Pod redakcją J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. T. 2. Warszawa 1902. ; 42. Słownik języka polskiego. Pod redakcją M. Szymczaka. T. 2. Warszawa 1979. ; 43. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Wyd. M. Orgelbrand. Cz. 1. Wilno 1861. ; 44. K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie "mateczniki" sensu. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 81-104. ; 45. M. R. Sudnik, Tłumaczalny słounik biełaruskaj mowy. Minsk 1966. ; 46. S. Syreński, Zielnik herbarzem zjęzyka łacińskiego zowią. Kraków 1613. ; 47. A. Szczaus, Neosemantyzmy w języku Adama Mickiewicza. W zb.: Studia nad językiem Adama Mickiewicza. Red. B. Białoskórska, L. Mariak. Szczecin 1998, s. 175-204. ; 48. K. Šiman, Česká mluva myslivecká. Praha 1946. ; 49. F. Špatný, Nĕmecko-český slovník pro myslivce a milovníky lovu. Předmluva. Prag 1870. ; 50. V. Tesař, Waidmannssprache. Deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Fachwörterbuch. Myslivecká mluva. Praha 1944. ; 51. V. Vaitkevičiūtè, Lenkų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius 1994 ; 52. R. Wolf, ABC myslivosti. Praha 1977. ; 53. S. Zdziarski, Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX wieku. Warszawa 1917.

Issue:

4

Start page:

173

End page:

183

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118561 ; oai:rcin.org.pl:118561 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 22, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

10

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74628

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information