Object

Title: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. Pod redakcją Marii Kalinowskiej i Bogny Paprockiej-Podlasiak. (Toruń 2003)

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Antyk w Polsce. T. 1-2. Red. J. Starnawski, J. Okoń. Łódź 1998. ; 2. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996. ; 3. J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa 1982. ; 4. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004. ; 5. Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004. ; 6. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 7. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001. ; 8. Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans (red. M. Kalinowska. Toruń 2002. ; 9. M. Janion, Estetyka romantycznej Północy. W : Czasformy otwartej. Warszawa 1984. ; 10. H. R. Jauss, Replika Schlegla i Schillera na „Querelle des anciens et des modernes”. W: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Lukasiewicz. Posłowie K. Bartoszyński. Warszawa 1999. ; 11. M. Kalinowska, Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. Toruń 1994. ; 12. G. Królikiewicz, Z dziejów romantycznej idei narodu. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1992. ; 13. C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona. Przeł. A. Zajączkowski. Warszawa 1961. ; 14. A. O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytów. Przeł. A. Przybysławski. Warszawa 1999. ; 15. B. Reizov, U źródeł estetyki romantyzmu. Antyk i romantyzm. Przeł. Z. Maciejewski. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 291-309. ; 16. T. Sinko, Roma i Hellada w Polsce. Lwów 1933. ; 17. M. Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki. Kraków 2002. ; 18. M. Śliwiński, Antyk i chrześcijaństwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego. Słupsk 1986. ; 19. M. Śliwiński, Norwid wobec antyczno-średniowiecznej tradycji uniwersalizmu europejskiego. Słupsk 1992. ; 20. R. Wellek, A History of Modern Criticism: 1750-1950. T. 2. London 1955. ; 21. M. Żmigrodzka, Głos w dyskusji. W zb.: Słowacki mistyczny. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981, s. 337-341.

Issue:

4

Start page:

242

End page:

252

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118575 ; oai:rcin.org.pl:118575 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Jul 22, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74742

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information