Object

Planned object

Title: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. Pod redakcją Marii Kalinowskiej i Bogny Paprockiej-Podlasiak. (Toruń 2003)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information