Object

Title: "Kollokacja" nie do końca przeczytana

Creator:

Tazbir, Janusz

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Bartoszyński, Wstęp w: J. Korzeniowski, Kollokacja. Warszawa 1951, s. V-XVI.
2. W. N. Baskakow, Jozef Korzeniewskij w Rossii. Wzb.: Iz istorii russko-sławianskich litieraturnych swiaziej XIX w. Ried. M. T. Aleksiejew. Moskwa-Leningrad 1963.
3. Encykłopiediczeskij słowar . T. 2a. S. Pietierburg 1891.
4. K. Estreicher, Teatra w Polsce. T. 2. Kraków 1876.
5. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864. Wrocław 1999.
6. M. Inglot, rec.: J. Korzeniowski, Kollokacja (Wrocław 1958). „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 1, s. 229-240.
7. M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim. 1921-1939. Warszawa-Wrocław 1991.
8. S. Kawyn, Józef Korzeniowski. Studia i szkice. Łódź 1978.
9. J. Klaczko, „Krewni” J. Korzeniowskiego. „Wiadomości Polskie” (Paryż) 1857, s. 37.
10. J. I. Kraszewski, Latarnia czarnoksięska. T. 1. Kraków 1978.
11. J. Korzeniowski, Kollokacja. Oprac., wstęp S. Kawyn. Wrocław-Kraków 1958. BN I 28.
12. Z. Kossak-Szczucka, Pożoga. Łódź 1990.
13. K. Koźmian, Pamiętniki. Przedm. A. Kopacz. Wstęp, komentarz J. Willaume. Wstęp edytorski, oprac., komentarz filol. M. Kaczmarek, K. Pecold. T. 1. Wrocław 1972.
14. Cz. Miłosz, Rozbieranie Justyny. W: Na brzegu rzeki. Kraków 1994.
15. S. Morawski, Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi. (1802-1850). Wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki. Poznań 1929.
16. H. Orłowski, "Polnische Wirthschaft [właśc.: Wirtschaft]”. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce. Olsztyn 1998, passim.
17. G. Pawlak, Literatura polska w Teatrze Telewizji w latach 1953-1993. Monografia dokumentalna. Warszawa 2004.
18. J. Pirożyński, Co i jak czytać? Poradnik dla czytających książki. Beletrystyka. Kraków 1932.
19. A. Pruszyński, Groch, kapusta i brylanty... Toronto-Warszawa 2000.
20. O. Riecke, Sąd krytyki niemieckiej o "Kollokacji” Józ. Korzeniowskiego. „Wiek” 1875, nr 141.
21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i sąsiednich krajów słowiańskich. T. 9. Warszawa 1890.
22. S. Tarnowski, Historia literatury polskiej. T. 5: Wiek XIX. 1831-1850. Kraków 1900; t. 6, cz. 1: Wiek XIX. 1850-1863 (1904).
23. J. Tazbir, Spotkania z historią. Warszawa 1997.
24. L. Tissot, Onanizm, roztrząsanie chorób pochodzących z samogwałtu. Warszawa-Lwów 1787.
25. L. Tissot, L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Paris 1782.
26. A. Tyszyński, rec.: J. Korzeniowski, Kollokacja (Wilno 1847). „Biblioteka Warszawska” 1847, t. 2, s. 622-623.
27. Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki. T. 7. Warszawa 1912.
28. K. Woźniakowski, W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Kraków 1997.
29. Zbiór uwiadomień o książkach polskich [...] znajdujących się w księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego [...]. Wilno 1856.
30. N. Żmichowska, O najnowszej powieści J. Korzeniowskiego pt. "Spekulant”. „Przegląd Naukowy” 1846, nr 27, s. 836.
31. Żydzi w Polsce. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1997.

Issue:

3

Start page:

33

End page:

45

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118368 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Mar 24, 2020

In our library since:

Mar 24, 2020

Number of object content hits:

20

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/74751

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information