Object structure

Title:

Iluzja, wizje i maskarada w rozrywkach polskich oświeconych na przykładzie komedioopery Stanisława Kostki Potockiego i pamiętnika Anny Potockiej

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Lisicka, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

illusion ; vision ; Potocki, Stanisław Kostka ; Cagliostro, Alessandro

References:

1. P. Bret, Egipt w czasach Napoleona, tłum. R. Wilgosiewicz-Skutecka, Poznań 2002. ; 2. R. Gervaso, Cagliostro. Życie Giuseppe Balsama, maga i awanturnika, tłum. A. Wasilewska, Warszawa 1992. ; 3. A. G. Gilbert, Magowie. W poszukiwaniu tajemnej tradycji, tłum. K.O. Kuraszkiewicz, Warszawa 1997. ; 4. N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997. ; 5. D. Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego Oświecenia, Toruń 2009. ; 6. M. Lisicka, "Wojna teatrów", czyli potyczki teatralne Stanisława Kostki Potockiego, "Studia Filologiczne Uniwersytetuim. Jana Kochanowskiego", R. 2012/2013, t. 25. ; 7. Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze: rozprawy - szkice - eseje, pod red. A. Borkowskiego, E. Borkowskiej, M. Burty, Siedlce 2006. ; 8. I. Mc Calman, Alchemik. Cagliostro - ostatni mag Europy, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2005. ; 9. S. Melchior-Bonnet, Narzędzie magii. Historia luster i zwierciadeł, tłum. B. Walicka, Warszawa 2007. ; 10. M. Otorowski, "Cagliostro demasque a Varsovie” Augusta Moszyńskiego, "Ars Regia" nr 1/2, Rok VI (1997). ; 11. A. Potocka, Pamiętniki, t. 1, tłum. J. Chmielowska, Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, Warszawa 1898. ; 12. S. K. Potocki, Umarły żyjący, czyli Diabeł Włoski. Komedia opera w 3 Aktach, w: idem, Zbiór pism całkowitych, AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 244. ; 13. Z. Raszewski, Teatr na placu Krasińskich, Warszawa 1995. ; 14. Z. Raszewski, Weryfikacja czarodzieja, w: idem, Weryfikacja czarodzieja i inne szkice o teatrze, Wrocław 1998. ; 15. J. Ryba, Maskarady oświeconych: próba opisu zjawiska, Katowice 1998. ; 16. M. Wallis, Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury, Warszawa 1973. ; 17. Z. Zwoźniak, Alchemia, Warszawa 1978.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

11

End page:

28

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: