Object structure

Title:

Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa)

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Bąbel, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

microscope ; history of inventions ; Prus, Bolesław ; metaphor

References:

1. B. Bobrowska, Kod tradycji – język miejsc (Puławy i Świątynia Sybilli w Pleśni świata), w: eadem, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004. ; 2. Encyklopedia powszechna, t. 18, Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Księgarza i typografa, Warszawa1864, s. 586 (reprint WAiF, Warszawa 1985). ; 3. Gospodyni doskonała, czyli przepisy utrzymywania porządku w domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy apteczkowe i gospodarskie, tudzież hodowania i utrzymywania krów, cieląt, świń, indyków, kur, kaczek, gęsi itd., co do użytkowania owoców i jarzyn, oraz tajemnice gospodarskie wedle sposobów najlepszychi najtańszych, wypróbowanych przez doświadczone gospodynie, wraz z "Dodatkiem" zawierającym pranie i prasowanie bielizny, materyi kolorowych, firanek itd., Poznań, nakładem i drukiem Fr. Chocieszyńskiego,1889. ; 4. J. Klemensiewiczowa z Sikorskich, Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskichz XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961. ; 5. B. Prus, Emancypantki, Warszawa 1998, t. 1-4. ; 6. B. Prus, Kroniki, red. Z. Szweykowski, t. 1-20, Warszawa 1953-1970. ; 7. B. Prus, Lalka, Warszawa 1982, t. 1-2. ; 8. B. Prus, Pleśń świata, w: Pisma Bolesława Prusa (Aleksandra Głowackiego), wydanie jubileuszowe, Warszawa1897, t. 3, s. 270-271. ; 9. R. Sennett, Etyka dobrej roboty, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa 2010. ; 10. T. Sobieraj, Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i "Lalkę", Poznań 2008. ; 11. J. Thorwald, Stulecie detektywów, tłum. K. Bunsch i W. Kragen, Kraków 2009. ; 12. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 7, Warszawa 1966. ; 13. M. Piórkowska, A. Natanek, Przydatność badań histologicznych w ocenie jakości surowca futrzarskiego, "Wiadomości Zootechniczne", R. LI (2013), http://www.izoo.krakow.pl/czasopisma/wiadzoot/2013/1/art10_WZ_2013_1.pdf. ; 14. http://portalwiedzy.onet.pl/58423,,,,imersyjny_obiektyw,haslo.html.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

106

End page:

120

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: