Object structure

Title:

Logika spojrzenia w "Ogrodzie Saskim" Bolesława Prusa

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Wietecha, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

spojrzenie ; przestrzeń ; ubiór ; ogród ; opresja

References:

1. S. Fita, Bolesław Prus, w: Warszawa pozytywistów, praca zbiorowa pod red. E. Ihnatowicz i J. Kulczyckiej-Saloni,Warszawa 1992. ; 2. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, praca zbiorowa pod red. R. Nycza, wyd. 2, Kraków 2004. ; 3. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969. ; 4. J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, tłum. B. Żyłko, Gdańsk1999. ; 5. E. Orzeszkowa, Jedna setna, w: eadem, Pisma zebrane, t. XVIII, Melancholicy, t. 1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1949. ; 6. E. Orzeszkowa, Z pomroku, w: eadem, Pisma zebrane, t. XVIII, Melancholicy, t. 1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1949. ; 7. E. Paczoska, "Lalka", czyli rozpad świata, wyd. 1, Białystok 1995. ; 8. J. Pallasmaa, Oczy skóry: architektura i zmysły, tłum. M. Choptiany, wstęp M. Miłobędzki, Kraków 2012. ; 9. B. Prus, Ogród Saski, w: idem, Wybór pism. Wydanie w 10 tomach, ilustrowane, ze wstępem M. Dąbrowskiej, t. 1, Nowele, Warszawa 1954. ; 10. B. Prus, Przy księżycu, w: idem, Wybór pism. Wydanie w 10 tomach, ilustrowane, ze wstępem M. Dąbrowskiej, t. 3, Nowele, Warszawa 1954. ; 11. W. Ratajczak, Jak w świecie "Lalki" ludzie patrzą na siebie, w: Bolesław Prus. Pisarz nowoczesny, praca zbiorowapod red. J. A. Malika, Lublin 2009. ; 12. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009. ; 13. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 1972.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

121

End page:

137

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: