Object structure

Title:

"Sąd oka"? O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa ; "Sąd oka"? O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa.

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Grabowska-Kuniczuk, Agata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; glasses ; vision defect ; observation ; "feeling"

References:

1. A. Bobiński, J. M. Bazewicz, Przewodnik po Królestwie Polskim, Warszawa 1901. ; 2. S. Borowiecki, Lęki sytuacyjne Prusa, "Rocznik Psychiatryczny", z. XXXII, 1938 (odbitka). ; 3. T. Budrewicz, "Lalka". Konteksty stylu, Kraków 1990. ; 4. H. Bukowska, Portrety Bolesława Prusa, Nałęczów 1987. ; 5. J. S. Bystroń, Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, "Przegląd Warszawski" nr 11, Warszawa 1922 (odbitka). ; 6. K. Chłędowski, Prus w Wiedniu, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962. ; 7. K. Chmielewski, Mneme, "Tygodnik Ilustrowany" 1939, nr 5, 6, 7, 8 i 22, cyt. za: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit. ; 8. K. Chmielewski, Ze wspomnień, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit. ; 9. Encyklopedia powszechna, nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Warszawa 1865, t. XIX (reprint WAiF, Warszawa 1985). ; 10. A. Głowacki (B. Prus), Listy, oprac., komentarzem i  posłowiem opatrzyła K. Tokarzówna, Warszawa1959. ; 11. T. Hiż, Godzina u pani Oktawii, "Gazeta Polska" 1936, nr 116, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit. ; 12. W. Horodyński, Prus w powstaniu styczniowym, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit. ; 13. L. Krzywicki, Nieco wspomnień o B. Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit. ; 14. A. Langie, Historia okularów, "Nowiny Lekarskie" R. XVII, z. 7, 1905. ; 15. J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999. ; 16. T. Łuniewski, Z pamiętnika, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit. ; 17. J. A. Malik, Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach…, w: Bolesław Prus. Pisarz - Publicysta - Myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fity, Lublin 2003. ; 18. Z. Miłkowski, Słówko o Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit. ; 19. B. Prus, Dzieci, Warszawa 190. ; 20. B. Prus, Emancypantki, t. I-IV, w: Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. XIV-XVII, Warszawa 1949. ; 21. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, BN I 262, wyd. II przejrzane, Wrocław 1998. ; 22. W. Ratajczak, Jak w  świecie "Lalki" ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red.J. A. Malik, Lublin 2009. ; 23. R. Sennett, Etyka dobrej roboty, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa 2010. ; 24. A. Świętochowski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), "Prawda" 1890, nr 32-39. ; 25. S. Żeromski, Z "Dzienników", w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

138

End page:

151

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: