Object structure

Title:

Brakująca granica: wizualność a estetyczna wzniosłość w tekstach popularnonaukowych przełomu XIX i XX wieku

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Pąkciński, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Tekst pol. streszcz. ang.

Subject and Keywords:

publicystyka popularnonaukowa ; astronomia ; retoryka tekstu ; wzniosłość ; Platon ; Kant, Immanuel ; Von Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph

References:

1. W. Benjamin, Konstelacje. Wybór tekstów, tłum. A. Lipszyc i A. Wołkowicz, Kraków 2012.
2. K. Jabłczyński, O temperaturach najwyższych, "Ogniwo" nr 10, z dn. 21 lutego (5 marca) 1904.
3. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, tłum. przejrzał A. Landman, Warszawa 1986.
4. S. Kramsztyk, Nowa gwiazda, "Ateneum" 1886, cz. I.
5. S. Kramsztyk, Wymiary, budowa i ruchy wszechświata według pojęć obecnych, "Ateneum" 1884.
6. S. Kramsztyk, Z filozofii nauk przyrodniczych, "Ogniwo" nr 10, z dn. 21 lutego (5 marca) 1904.
7. W. Lassota, Nowa teoria Słońca, "Ateneum" 1883.
8. P. de Man, Ideologia estetyczna, tłum. A. Przybysławski, wstęp A. Warmiński, Gdańsk 2000.
9. W. Niewiadomski, Z niebieskich szlaków, "Tygodnik Ilustrowany" T. XIV, 1880, nr 340-366.
10. F.W.J. von Schelling, Światowieki: ułamek z roku 1815, tłum., wstęp i komentarze W. Rymkiewicz, Warszawa 2007.
11. A. Secchi, O gwiazdach stałych, w oprac. K. Hertza, "Ateneum" 1879, cz. 2.
12. E. Voegelin, Nowa nauka polityki, tłum. i wstęp P. Śpiewak, Warszawa 1992.
13. E. Voegelin, Platon, tłum. A. Legutko-Dybowska, Warszawa 2009.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

197

End page:

218

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego