Object structure

Title:

Wokół utworu Cypriana Norwida "Do Nikodema Biernackiego"

Subtitle:

Napis, Seria 20 (2014)

Creator:

Lisicka, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary ; The article contains the transliteration of Cyprian Norwid's poem "Do Nikodema Biernackiego"

Subject and Keywords:

Norwid, Cypria ; Biernacki, Nikodem ; Przylecki, Stanisław ; poetry ; manuscript

References:

1. [B. a.], Do kroniki krajowej, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 14. ; 2. [B. a.], Kronika zagraniczna, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 30;. ; 3. T. Belerski, Skarby wracają, "Rzeczpospolita" nr 327 z dn. 19-20 listopada 1994. ; 4. Cypryana Norwida Pisma Zebrane, Pism wierszem Cypryana Norwida Dział Pierwszy, wydał Z. Przesmycki, Warszawa-Kraków 1911. ; 5. A. Dennison, O muzyczności wiersza "Do Nikodema Biernackiego" Cypriana Norwida, http://dennison.pl/historia/biernacki.pdf (stan z dn. 4 lutego 2015 r.). ; 6. J. W. Gomulicki, Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości, Warszawa 1976. ; 7. E. Grabkowski, Nikodem Biernacki – artysta zapomniany, cz. 1-3, "Głos Wielkopolski" 1995, nr 204,nr 210, nr 216. ; 8. B. R. Holmes, Archiwalia Potockich z Łańcuta w zbiorach Brigham Young University, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998, t. VIII. ; 9. Inwentarz zespołu archiwalnego, Archiwum Potockich z Łańcuta, z lat 1397-1972, Nr Zespołu: 350, oprac. J. Płocha, AGAD, Warszawa 1953. ; 10. K. Jankowiak, Archiwalia łańcuckie poza krajem, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998, t. VIII. ; 11. K. Jankowiak, Do Redakcji, "Rzeczpospolita" nr 346 z dn. 12 grudnia 1994. ; 12. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 1, oprac. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, Poznań 2007. ; 13. E. Kania, Korespondencja, "Ruch Muzyczny" 1858, nr 1. ; 14. E. Kania, Wyjątek z listu p. Emanuela Kani, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 36. ; 15. K. Korzon, Przyłęcki Stanisław, w: Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa-Łódź 1972. ; 16. J. Łojek, Prasa polska 1661-1864, Warszawa 1976. ; 17. B. Łuczak, O skrzypcach oraz ich muzyce w wierszu do "artysty zapomnianego" - "Do Nikodema Biernackiego", "Studia Norwidiana" 2013, nr 31. ; 18. M. Nitkiewicz, Biblioteka i życie kulturalne łańcuckiej rezydencji, Łańcut 1986. ; 19. M. Nitkiewicz, Katalog czasopism Biblioteki Zamkowej w Łańcucie, Łańcut 1977. ; 20. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, "Dziennik Literacki" 1857, nr 119. ; 21. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, "Ruch Literacki" 1877, nr 32. ; 22. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, Archiwum Potockich z Łańcuta, t. 2, Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 4248. ; 23. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Wybór poezyj, zebrał i objaśnieniami opatrzył R. Zrębowicz, Lwów 1908. ; 24. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. K. Norwid, Wybór poezyi, zebrał i objaśnieniami opatrzył R. Zrębowicz, Lwów 1911. ; 25. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: Cypryana Norwida Pisma Zebrane, Pism wierszem Cypryana Norwida Dział Pierwszy, wydał Z. Przesmycki, Warszawa-Kraków 1911. ; 26. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: Cypryana Norwida poezye wybrane z całej odszukanej po dziś puścizny poety, ułożył i przypisami opatrzył Miriam [Z. Przesmycki], Warszawa 1933. ; 27. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: Dzieła Cyprjana Norwida, wydał, objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził T. Pini, Warszawa 1934. ; 28. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Dzieła zebrane. Wiersze - teksty, t. 1, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1966. ; 29. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Pisma wszystkie, t. I, Wiersze, zebrał, tekst ustalił, wstępemi uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971. ; 30. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Pisma Wybrane. Wiersze, wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki, Warszawa 1980. ; 31. C. K. Norwid, Do Nikodema Biernackiego, w: C. Norwid, Nowy wybór poezji. Wiersze. Utwory cykliczne. Poematy,wybrał i opracował J. W. Gomulicki, Warszawa 1996 31. ; 32. C. K. Norwid, Dzieła zebrane. Wiersze, t. 2, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1966. ; 33. C. K. Norwid, Pisma wszystkie. Wiersze, t. II, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W.Gomulicki, Warszawa 1971. ; 34. C. K. Norwid, Pisma wszystkie. Listy 1839-1861, t. VIII, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971. ; 35. C. K. Norwid, Listy 1873-1883, t. X, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971. ; 36. C. K. Norwid, Pisma wszystkie. Aneks, t. XI, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971. ; 37. K. M. Olszer, A  presumed holograph of "To Nicodemus Biernacki" in the Archives of PIASA, "The Polish Review" 1983, t. 28, nr 4. ; 38. M. Płoski, Aleksander Zarzycki, http://www.zameklancut.pl/muzykalia/Muzyka/polska/31/ aleksander-zarzycki (stan z dn. 26 stycznia 2015 r.). ; 39. J. Reiss, Biernacki Nikodem, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków 1936. ; 40. Z. Trojanowiczowa, O wierszu "Do Nikodema Biernackiego", w: Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002. ; 41. M. Tyrowicz, Pawlikowski Mieczysław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980. ; 42. W. Z. R. St., Korespondencje, "Ruch Muzyczny" 1857, nr 20. ; 43. Wiersze różnych autorów pisane na cześć Nikodema Biernackiego, Biblioteka Narodowa, sygn. II 9570 (akc. 8073). ; 44. H. Wolszczanowa, Przyłęcki Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Warszawa-Kraków 1986. ; 45. H. Wolszczanowa, Stanisław Przyłęcki (1805-1866), "Roczniki Biblioteczne" 1967. ; 46. J. Zawadzki, Zarys historii Archiwum Potockich z Łańcuta, "Miscellanea Historico-Archivistica" 1998,t. VIII.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

243

End page:

266

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: