Object

Title: Wskrzeszanie brata. Tadeusza Różewicza historie rodzinne

Creator:

Spólna, Anna

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Napis, Seria XIX (2013)

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. F. R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm, tłum. E. Domańska, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał, oprac. i przedmową opatrzył. R. Nycz, Kraków 1997, s. 171-172. ; 2. F. R. Ankersmit, idem, Sześć tez o narratywistycznej filozofii historii, tłum. E. Domańska, w: idem, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. i ze wstępem E. Domańskiej, Kraków 2004, s. 61. ; 3. F. R. Ankersmit, Pochwała subiektywności, tłum. T. Sikora, w: idem, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. i ze wstępem E. Domańskiej, Kraków 2004, s. 184. ; 4. F. R. Ankersmita, idem, Postmodernistyczna "prywatyzacja" przeszłości, w: idem, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. i ze wstępem E. Domańskiej, Kraków 2004, s. 388. ; 5. F. R. Ankersmit, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości, albo jak być/ stać się tym, kim się już nie jest, tłum. J. Benedyktowicz, w: idem, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. i ze wstępem E. Domańskiej, Kraków 2004, s. 329. ; 6. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 162. ; 7. K. Bartoszyński, O fragmencie, w: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, pod red J. Ziomka, J. Sławińskiego, W. Boleckiego, Warszawa 1992, s. 83. ; 8. A. Bielik-Robson, "Na pustyni". Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008, s. 224. ; 9. G. Borkowska, eadem, W morzu ciszy i milczenia, "Tygodnik Powszechny" 1999, nr 48, s. 12. ; 10. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006. ; 11. E. Domańska, "Fakturyzacja" przeszłości, w: eadem, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012, s. 96. ; 12. T. Drewnowski, idem, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990, s. 96. ; 13. M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, słowem wstępnym opatrzył J. Topolski, Warszawa 1977, s. 46-47 i 151. ; 14. M. Foucault, Kim jest autor?, tłum. M.P. Markowski, w: idem, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wybrał i oprac. T. Komendant, tłum. B. Banasiak i in., posłowie M.P. Markowski, Warszawa 1999, s. 210-212. ; 15. Z. Freud, idem, Żałoba i melancholia, w: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław 1991, s. 295-308. ; 16. T. Kunz, "Próba nowej całości". Tadeusza Różewicza poetyka totalna, w: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007, s. 17-18. ; 17. K. Kujawińska-Courtney, Wprowadzenie, w: S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006. s. XXXIV. ; 18. J. Madejski, idem, "Muszę to napisać". Dziennik w twórczości Tadeusza Różewicza, w: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Kraków 2007, s. 116-118. ; 19. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M.B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 2, s. 315. ; 20. M. Mikołajczak, Skazany na upadek. Stygmat raju utraconego w poezji Tadeusza Różewicza, w: Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, pod red. J.M. Ruszara, Warszawa 2011, s. 157-176. ; 21. Nasz Starszy Brat, oprac. T. Różewicz, Wrocław 1992, s. 226. ; 22. R. Nycz, idem, Tadeusza Różewicza "tajemnica okaleczonej poezji", w: idem, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001, s. 204. ; 23. M. Orwid, Trauma, Kraków 2009, s. 100-101. ; 24. J. Potkański, Starsi bracia. Różewicz wobec lęku przed wpływem, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009, nr 3, s. 69-70. ; 25. G. Ritz, Początek lektury psychopoetyckiej, tłum. M. Łukasiewicz, w: "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza, pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego, "Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia" T. (CDXCVI) 422, Szczecin 2002, s. 136. ; 26. Rozmowa ponad wodami Oceanu. Korespondencja Tadeusza Różewicza i Pawła Mayewskiego (1958-1970), w: T. Różewicz, Margines, ale..., wybór i opracowanie J. Stolarczyk, Wrocław 2010, s. 201. ; 27. T. Różewicz, Bez, w: idem, Płaskorzeźba, Wrocław 1991, s. 7. ; 28. T. Różewicz, Dezerterzy, w: idem, Margines, ale..., wybór i opracowanie J. Stolarczyk, Wrocław 2010, s. 86. ; 29. T. Różewicz, Drewniany karabin, w: idem, Proza, t. 2, Wrocław 2004, s. 222 (pierwodruk: "Odra" 2002, nr 7/8). ; 30. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Warszawa 1971, s. 80. ; 31. T. Różewicz, Szara strefa, w: idem, Poezja, t. 4, Wrocław 2006, s. 144-145. ; 32. S. Różewiczowa, [Wieś mojego dzieciństwa] i Rok 1921, 21 października, w: T. Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 1999, s. 13-40. ; 33. A. Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, która nie ja powinienem był napisać), Warszawa 1982, s. 6. ; 34. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002, s. 130. ; 35. R. Sokoloski, "nie chcę nie dbam żartuję...", w: Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2011, s. 244. ; 36. L. Staff, Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji, wybór, układ i posłowie T. Różewicz, Warszawa 1976. ; 37. D. Szczukowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008, s. 137-141. ; 38. A. Świeściak, Melancholia i krytyka kultury. Tadeusz Różewicz, w: eadem, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010, s. 33. ; 39. A. Van den Braembussche, Historia i pamięć: kilka uwag na temat ostatnich dyskusji, w: Historia: o jeden świat za daleko?, wstęp, tłum. i oprac. E. Domańska, Poznań 1997, s. 104-108. ; 40. H. White, Fikcjonalność przedstawień opartych na faktach, tłum. D. Kołodziejczyk, w: idem, Proza historyczna, pod red. E. Domańskiej, tłum. R. Borysławski i in., Kraków 2009, s. 92. ; 41. H. White, Przedmowa, tłum. E. Domańska, do: idem, Proza historyczna, Proza historyczna, pod red. E. Domańskiej, tłum. R. Borysławski i in., Kraków 2009, s. 11. ; 42. H. White, Wprowadzenie do wydania polskiego, tłum. E. Domańska, w: idem, Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego, Kraków 2000, s. 34-35. ; 43. H. White, idem, Zdarzenie historyczne, tłum. R. Borysławski, w: idem, Proza historyczna, pod red. E. Domańskiej, tłum. R. Borysławski i in., Kraków 2009, s. 276-277. ; 44. K. Wyka, Zarażeni śmiercią, "Odrodzenie" 1947, nr 122, s. 4.

Relation:

Napis

Volume:

19

Start page:

228

End page:

246

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55052 ; oai:rcin.org.pl:55052 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jul 15, 2015

Number of object content hits:

505

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/75061

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information