Object structure

Title:

"Tak oto urodziłem się w Gdańsku"... ("Odzyskanie” Ziem Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XIX wieku)

Subtitle:

Napis Seria XIX (2013)

Creator:

Adelgejm, Irina

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Regained Territories ; polish literature 19th c.

References:

1. Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, tłum. J. Margański, Kraków 2008, s. 132-133.
2. P. Bourdieu, Photography: A Middle-brow Art, Stanford 1990.
3. K. Brakoniecki, Nowa poezja Warmii i Mazur, "Borussia" 1995, nr 11.
4. S. Chwin, Esther, Gdańsk 1999, s. 347.
5. S. Chwin, Hanemann, Gdańsk 1996, s. 69.
6. S. Chwin, Krótka historia pewnego żartu. (Sceny z Europy Środkowowschodniej), Gdańsk 1999, s. 149.
7. S. Chwin, Złoty pelikan, Gdańsk 2002, s. 5-6.
8. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 139.
9. M. Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, London 1997.
10. P. Huelle, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, Kraków 2002, s. 35.
11. P. Huelle, Opowiadania na czas przeprowadzki, Gdańsk 1999, s. 39.
12. P. Huelle, Pierwsza miłość i inne opowiadania, London 1996, s. 41.
13. P. Huelle, Weiser Dawidek, London 1996, s. 39.
14. J. Jarzębski, Exodus (ewolucja obrazu kresów po wojnie), w: idem, W Polsce czyli wszędzie: szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992, s. 146.
15. A. Jurewicz, Każdy ma swoją prawdę, "Gazeta Wyborcza" 1998, nr 1. Cyt. za: P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001, s. 108.
16. A. Jurewicz, Lida, Białystok 1990, s. 17.
17. A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Gdańsk 1995, s. 86.
18. K. L. Klein, On the Emergence of Memory in Historical Discourse, "Representations", No. 69, Special Issue: Grounds for Remembering. 2000.
19. W. Kuczok, Gnój. Autobiografia, Warszawa 2003, s. 11.
20. J. Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, Warszawa 1999, s. 9.
21. A. D. Liskowacki, Eine kleine. Quasi una allemanda, Szczecin 2000, s. 155.
22. A. D. Liskowacki, Cukiernica pani Kirsch, Szczecin 1998, s. 152.
23. Niebezpieczne zajęcie. Rozmowa ze Stefanem Chwinem, w: Salon literacki. Z polskimi pisarzami rozmawia Gabriela Łęcka, Warszawa 2000, s. 147.
24. A. Stasiuk, Dziennik okrętowy, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2000, s. 88.
25. O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998, s. 224.
26. A. Turczyński, Spalone ogrody rozkoszy, Warszawa 1998, s. 129.
27. J. Walker, The traumatic paradox: autobiographical documentary and the psychology of memory, in: Contested Pasts: The Politics of Memory, by K. Hodgkin, S. Radstone, Routledge 2003. Cyt. za: S. Legg, Memory and Nostalgia, "Cultural Geographies" 2004, No. 11, p. 104.http://dx.doi.org/10.4324/9780203391471_chapter_5.
28. A. Zawada, Breslaw. Eseje o miejscach, Wrocław 1995, s. 42.28. A. Zawada, Breslaw. Eseje o miejscach, Wrocław 1995, s. 42.

Relation:

Napis

Volume:

19

Start page:

325

End page:

246

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund