Object

Title: Wyznaczanie granic własnościowych w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej oraz ich trwanie w krajobrazie na przykładzie dóbr kamedułów wigierskich

Creator:

Jakubowski, Melchior

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014)

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Bylina S. 2012. Drogi – granice – most: studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu. Warszawa. ; Kosmala G. 2003. Granica reliktowa. Trwałość byłej granicy polsko-niemieckiej między Sulmierzycami a Rychtalem w krajobrazie i świadomości. Toruń. ; Kowalczyk – Heyman E. 2013. Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą).Warszawa . ; Myśliwski G. 2008. Pamiętnicy. Ludzie sędziwi jako źródła wiedzy o przeszłości na ziemiach polskich (do końca XVI w.). In R. Michałowski (ed.) Europa barbarica. Europa christiana, Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, Warszawa , 113-126. ; Pielas J. 2013. Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku. Kielce. ; Sahlins P. 1989. Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees. Oxford.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

1

Start page:

19

End page:

35

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54953 ; oai:rcin.org.pl:54953 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information