Object structure

Title:

‘Russian Barbarism’ in the Propaganda of the Polish January Uprising (1863–1864)

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 107 (2013)

Creator:

Wolniewicz, Marcin

Contributor:

Korecki, Tristan. Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p. 129-164

Subject and Keywords:

Poland - 1863-1864 (January Uprising) - propaganda ; propaganda, anti-Russian - Poland - 19th c. ; propaganda, Polish - history - 19th c

References:

Abiew Francis Kofi, The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention (The Hague, 1999).
Arendt Hannah, On Violence (New York, 1970).
Bachórz Józef and Kowalczykowa Alina (eds.), Słownik literatury polskiej XIX wieku (Wrocław etc., 1991).
Bagby Philip, Culture and History: Prolegomena to the Comparative Study of Civilizations (London, 1958).
Bazylow Ludwik (ed.), Historia dyplomacji polskiej, iii (Warsaw, 1983).
Berg, Nikolaĭ V. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 i poprzedzającej powstanie epoce demonstracji od 1856 r., trans. K. J. [Karol Jaskłowski], 3 vols. (Cracow, 1898–9).
Bóbr-Tylingo Stefan, Napoléon III, l’Europe et la Pologne en 1863–64 (Antemurale, vii–viii, Rome, 1963).
Bonjean Louis-Bernard, Discours sur les affaires de Pologne (Paris, 1863).
Borejsza Jerzy, Katz Henryk, and Koberdowa Irena (eds.), Pierwsza Międzynarodówka a sprawa polska. Dokumenty i materiały (Warsaw, 1964), 166.
Braudel Fernand, ‘L’Histoire des civilisations: le passé explique le present’, in Encyclopédie française, xx: Le monde en devenir (histoire, évolution, prospective) (Paris, 1959).
Brożyna Piotr, ‘Próba ognia. Wokół “Listu otwartego …” księdza Hieronima Kajsiewicza z 1863 r.’, Przegląd Historyczny, lxxix, 3 (1988), 21–41.
Czartoryski Władysław, Affaires de Pologne: Exposé de la situation suivi de documents et pièces justificatives. Communiqué aux members du Sénat et du Corps Legislatif (Paris, 1863).
Czartoryski Władysław, Pamiętnik 1860–1864. Protokoły posiedzeń Biura Hotelu Lambert, pts. i–ii: Entrevues politiques, ed. Henryk Wereszycki (Warsaw, 1960).
Dolbilov Mikhail and Miller Alekseĭ (eds.), Zapadnye okrainy Rossiĭskoĭ imperii (Moscow, 2006).
Dolbilov Mikhail, ‘The Russifying Bureaucrats’ Vision of Catholicism: The Case of Northwestern Krai after 1863’, in Andrzej Nowak (ed.), Rosja i Europa Wschodnia: “imperiologia” stosowana (Cracow, 2006), 197–221.
Dunin-Wąsowicz Krzysztof, ‘Francuska opinia publiczna wobec powstania styczniowego’, in Sławomir Kalembka (ed.), Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie – bój – Europa – wizje (Warsaw, 1990), 573–4.
Dzieje inteligencji polskiej do 1918, ed. Jerzy Jedlicki (Warsaw, 2008; the respective authors of this three-volume work are Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Magdalena Micińska).
Fajnhauz Dawid, 1863: Litwa i Białoruś (Warsaw, 1999).
Fal’kovich Svetlana, Rol’ vosstaniya 1863 g. v protsesse skladyvaniya natsional’nogo stereotipa polyaka v soznanii russkich, in Tadeusz Epsztein (ed.), Polacy a Rosjanie: materiały z konferencji “Polska – Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń”, Warszawa – Płock 14–17 maja 1998 r. (Warsaw, 2000).
Flemming Marian, Międzynarodowe prawo humanitarne kon­fliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów (Warsaw, 2003).
Forbes H., Poland and the interests and duties of western civilization (London, 1863).
Fridieff Michel, ‘L’opinion publique française et l’insurrection polonaise de 1863’, Le Monde Slave, xv, 2 (1938).
Gandhi Leela, Postcolonial Theory: A Critical Introduction (New York, 1998).
Głębocki Henryk, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866) (Arkana Historii, Cracow, 2000).
Gorizontov Leonid E., ‘Pol’skaya tsivilizovannost’ i “russkoe varvarstvo”: osnovanie dlya stereotipov i avtostereotipov’, in Mariya V. Leskinen and Victor A. Khorev (eds.), Mif Evropy v literature i kul’ture Pol’shi i Rossii (Moscow, 2004).
Hahn Hans Henning, Außenpolitik in der Emigration. Die Exildiplomatie Adam Jerzy Czartoryskis 1830–1840 (Munich etc., 1978).
Jaeger Marek, Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830–1831, 1863–1864) (Lublin, 2002).
Janion Maria, Gorączka romantyczna (Warsaw, 1975).
Jasiakiewicz Wojciech, Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy (Toruń, 2002).
Jedlicki Jerzy, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują? Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku (Warsaw, 1988).
Jedlicki Jerzy, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności (Warsaw, 2000).
Kieniewicz Stefan, Powstanie styczniowe (Warsaw, 1972).
Koselleck Reinhardt, ‘Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe’, in idem, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten (Theorie, Frankfurt am Main, 1979), 211–59.
Kuźma Erazm, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (Szczecin, 1980).
Lewak Adam (ed.), Polska działalność dyplomatyczna 1863–1864 (Warsaw, 1937) and Polska działalność dyplomatyczna 1863–1864: zbiór dokumentów, ii: Korespondencja agentów dyplomatycznych Rządu Narodowego (Warsaw, 1963).
Mężykowska Aleksandra, Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego (Warsaw, 2008).
Micewski Bolesław, ‘Ksiądz Kajsiewicz a powstanie styczniowe’, Znak, xxv, 233–4 (1973), 1520–45.
Niebelski Eugeniusz, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu (Lublin, 2008), 182–267.
Nowak Joanna, Władysław Zamoyski. O sprawę polską w Europie (1848–1868) (Poznań, 2002), 253–63.
Pawliszczew Mikołaj [Nikolaĭ Pavlishchev], Tygodnie polskiego buntu (1861–1864), ed. Apoloniusz Zawilski, 2 vols. (Warsaw, 2003)
Ramotowska Franciszka, Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859–1862 (Warsaw, 1990).
Ramotowska Franciszka, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863–1864. Struktura organizacyjna, 2 vols. (Warsaw, 1999).
Rautenberg Hans-Werner, Der polnische Aufstand von 1863 und die europäische Politik: im Spiegel der deutschen Diplomatie und der öffentlichen Meinung (Wiesbaden, 1979).
Revunenkov Vladimir G., Pol’skoe vosstanie 1863 g. i evropeĭskaya diplomatiya (Leningrad [Saint Petersburg], 1957).
Said Edward, Orientalism (New York, 1978).
Swatek-Evenstein Mark, Geschichte der “Humanitären Intervention” (Baden-Baden, 2008).
Tarazi Fawaz Leila, An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus 1860 (Berkeley and Los Angeles, 1994).
Tatarkiewicz Władysław, ‘Cywilizacja i kultura’, in idem, O filozofii i sztuce (Warsaw, 1986).
Thompson Ewa M., Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism (Contributions to the Study of World Literature, 99, Westport, Conn., 2000).
Urbański Robert, “Tartarorum gens brutalis”. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich (Studia Staropolskie, N.S., Warsaw, 2007).
Uspienskiĭ Boris A., ‘Antipovedenie v kul’ture drevneĭ Rusi’, in idem, Izbrannye trudy, i (Moscow, 1994), 324–5.
Wereszycki Henryk, Anglia a Polska w latach 1860–1865 (Lvov, 1934).
Wereszycki Henryk, Austria a powstanie styczniowe (Lvov, 1930).
Wierzbicki Andrzej, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku (Warsaw, 2009).
Zakharova Larisa G. (ed.), Vospominaniya general-fel’dmarshala grafa Dmitriya A. Milyutina (Moscow, 2003).
Zasztowt Leszek, Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX–XX wieku. W kręgu edukacji i polityki (Bibliotheca Europae Orientalis: Studia, Warsaw, 2007).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

107

Start page:

129

End page:

164

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund