Object structure

Title:

"Dobrze wychowani mężczyźni" albo "ciąg dalszy, przerywisty", czyli awangarda jako przezwyciężenie i odkrycie kobiecości

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2000)

Creator:

Ługin, Aneta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

woman ; man ; avant-garde ; literature

References:

1. G. Borkowska, Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca?, "Teksty Drugie" 1995 nr 3-4, s. 38. ; 2. J. Brach-Czaina, Dotknięcie świata, "Kwartalnik Filozoficzny" 1999 z. 1. ; 3. V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1996, s. 219. ; 4. S. Freud, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, oprac. R. Reszke, Warszawa 1995, s. 45-46. ; 5. M. Heidegger, Bycie i czas, przekł., przedm. i przyp. B. Baran, Warszawa 1994, s. 615. ; 6. M. Heidegger, Nietzsche, t. 1, przekł. zbior., nauk. oprac. i wstęp C. Wodziński, Warszawa 1998, s. 653. ; 7. I. Iwasiów, Ślady porządków represywnych, "Pełnym głosem" 1994 nr 2. ; 8. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, przeł. J. Przeźmiński, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Kraków 1998, s. 317. ; 9. P. Klossowski, Pozór filozofa oszusta, fantazmat i zasada rzeczywistości, przeł. B. Banasiak, "Colloquia Communia" 1988, nr 1-3, s. 79. ; 10. Z. Łapiński, Miejsce na ziemi i miejsce w wierszu. O składnikach deiktycznych w liryce Przybosia, w: Przestrzeń i literatura. Studia, pod red. M. Głowińskiego, A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978, s. 298. ; 11. F. Nietzsche, Ecce Homo. Jak się staje, czym się jest, przekł. i przedm. B. Baran, Kraków 1996, s. 126. ; 12. F. Nietzsche, Werke in drei Bänden. Hrsg. von R. Toman, Köln 1994, t. 2, s. 119-120. ; 13. J. Przyboś, Linia i gwar. Szkice, Kraków 1959. ; 14. J. Przyboś, Pisma zebrane, oprac. R. Skręt, przedm. J. Kwiatkowski, Utwory poetyckie, t. 2, Kraków 1995, s. 327. ; 15. J. Przyboś, Sens poetycki, Kraków 1967, s. 50. ; 16. R. Rorty, Essays on Heidegger and others. Philosophical Papers, v. 2, Cambrige 1989. ; 17. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, przekł., wstęp i kom. J. Garewicz, Warszawa 1994. ; 18. A. Skrendo, W egzystencjalnym transie, "Pogranicza" 1999 nr 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

63

End page:

76

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: