Object

Planned object

Title: Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości

Creator:

Magowska, Anita

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 59 Nr 2 (2011)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Głowka D., Klonder A. 2003, Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, Kw.HKM”, R. LI, 2003, nr 2, s. 157–176. ; Gniatczyńska-Głowacka S. 1959, Cech cyrulików poznańskich (1517–1780), „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, z. 1, s. 27, 58 ; Inwentarze…1961, Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania, wyd. S. Nawrocki, J. Wisłocki, Poznań ; Klonder A. 2001, Mienie godne szlachcica i mieszczanina w krajach EuropyŚrodkowej w XVII wieku, „Kw.HKM”, R. XLIX, nr 1, s. 81–93 ; Kostrzeński L. 1996, Materiały do historii aptek wielkopolskich, Warszawa 1929, reprint: Poznań, s. 88 ; Meissner R. 1968, Życie Józefa Strusia, [w:] Nauki o tętnie ksiąg pięcioro przez Józefa Strusia spisanych, przełożyli J. Wikarjak, M. Wikarjakowa, Poznań, s. XXXVIII–LVI ; Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. LXIV, red. E. Balcerzak, Warszawa 1992, s. 15, 24 ; Sokół S. 1967, Historia chirurgii w Polsce, cz. I: Chirurgia okresu cechowego, Wrocław ; Stocki E. 2001, Księgi medyczne lekarzy poznańskich w bibliotekach szwedzkich, „Kronika Miasta Poznania”, 2001, nr 1, s. 84 ; Wyczański A. 1954, Szlacheckie inwentarze pośmiertne z XVI wieku jako źródło do dziejów kultury materialnej w Polsce, „Kw.HKM”, R. II, nr 4, s. 691–699

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

59

Issue:

2

Start page:

139

End page:

148

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information