Object

Planned object

Title: O potrzebie znawstwa ciesielskiego rzemiosła w badaniu zabytkowych budowli murowanych

Creator:

Jankowski, Aleksander

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 59 Nr 2 (2011)

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Bedal K. 1977, Landliche Standerbauten des 15. bis 17. Jahrhunderts in Holstein und im sudlichen Schleswig, Neumunster, s. 49 ; Berg A. 1982, Konstruktionen im profanen norwegischen Holzbau des Mittelalters, [w:] C. Ahrens, Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa, Hamburg, s. 349 ; Binding G., Mainzer U., Wiedenau A., Kleine Kunstgeschichte des deutschen Fachwerkbaus, Darmstadt 1977, s. 10 ; Binding G. 1991, Das Dachwerk auf Kirchen im deutschen Sprachraum vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, Munchen ; Binding G. (współaut. Annas G., B. Jost B., Schunicht A.) 1993, Baubetrieb im Mittelalter, Darmstadt, s. 321 ; Brykowski R 1995., Architektura drewniana, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 1, Warszawa, s. 54 ; Crossley F.H. 1951, Timber Building in England from early Times to the End of the Seventeenth Century, London–New York–Toronto–Sydney 1951, s. 25, 66 ; Hewett C.A. 1980, English Historical Carpentry, London–Chichester, s. 161–163 ; Holst J. Ch. 1993, Zeitliche Entwicklung der Verzimmerungstechnik, [w:] Wege zur Erforschung städtischer Häuser und Höfe. Beiträge zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit am Beispiel Lübecks im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, red. R. Hammel-Kiesow, Neumunster, s. 234 ; Hansen H.J. 1969, Holzbaukunst. Eine Geschichte der abendländischen Holzarchitektur und ihrer Konstruktionselemente, red. H.J. Hansen, Oldenburg–Hamburg, s. 153 ; Frazik J.T. 1975, Organizacje architektoniczno-budowlane w Europie w okresie średniowiecza, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. IX, s. 147 ; Gerner M, 1996, Abbundzeichen. Zimmererzeichen und Bauforschung, Fulda ; Groβmann G.H. 2004, Der Fachwerkbau in Deutschland. Das historische Fachwerkhaus, seineEntstehung, Farbgebung, Nutzung und Restaurierung, Koln ; Hewett C. 1982, Church Carpentry. A Study Based on Essex Examples, London–Chichester ; Jankowski A. 2003, Wybrane zagadnienia konstrukcji bóżnic drewnianych dawnej Rzeczypospolitej. Postulaty badawcze, [w:] Ocalić dla przyszłości. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu, red. P. Paszkiewicz, G. Ruszczyk, M. Dłutek, Warszawa, s. 113–132 ; Jankowski A. 2001, „Szkiełko i oko” — dendrochronologia w datowaniu zabytkowych budowli murowanych. O przeobrażeniach architektury kościoła w Bukowie Morskim w świetle badań więźby dachowej, [w:] Architektura ryglowa — wspólne dziedzictwo. Polsko-Niemiecka Konferencja i Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków, Antikon II, Szczecin, s. 71–91 ; Jankowski A. 2009, Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Bydgoszcz ; Jankowski A., Konieczny A., Brzostowska I. 2002, Kompleksowa dokumentacja konserwatorska wieży kościoła pw. Św. Jakuba w Toruniu, Miejski Konserwator Zabytkow w Toruniu, Toruń ; Kalinowski W., Krassowski Cz., Miłobędzki J.A 1953, Z problematyki budownictwa drewnianego doby Odrodzenia, „Biul. Hist. Sztuki”, nr 3–4, s. 38 ; Klockner K. 2000, Alte Fachwerkbauten, Augsburg, s. 10–11 ; Konieczny A 1996., Die Baugeschichte der ehemaligen Zisterzienskirche in Pelplin in Lichte dendrochronologischer Untersuchungen an ihrem Dachwerk, „Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forchung”, Jg. 45, H. 1, s. 73–74 ; Konieczny A 2009., Sprawozdanie z badań dendrochronologicznych zabytkowych kościołów w województwie śląskim przeprowadzonych w 2008 r., „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego”, t. 1, Katowice, s. 113–114 ; Krassowski W, 1957, Ciesielskie znaki montażowe w XV w. i 1 poł. XVI w., „Kw.HKM”, R. V, nr 3–4, s. 503–517 ; Krassowski W. 1962 Ze studiów nad detalami zabytkowych konstrukcji ciesielskich, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, tom VII, z. 1, s. 3–25 ; Łoziński W. 1964, Życie polskie w dawnych wiekach, wyd. XIII, Kraków, s. 14 ; Maroszek J 1976., Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI–XVIII w., [w:] M. wapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce (XIV–XVIII w.), Wrocław, s. 176 ; Miłobędzki A. 1978, Zarys dziejów architektury w Polsce, wyd. 3, Warszawa, s. 219 ; Pfistermeister U. 1993, Fachwerk in Franken, Nürnberg, s. 25 ; Rewski Z. 1954, Majstersztyki krakowskiego cechu murarzyi kamieniarzy XVI–XIX wieku, „Studia z Historii Sztuki Polskiej”, t. V, red. K. Piwocki, Wrocław, s. 3 ; Schaaf U. 2005, Systemy ciesielskich znakow montażowych jako źrodło wiedzy o warsztacie ciesielskim i autentycznej substancji zabytku na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, red, E. Okoń, Toruń, s. 113–135 ; Szymczak J. 2002, Kunszty budowlane w „Liber viginti artium” Pawła z Pragi z 2 połowy XV w., [w:] Budownictwo i budowniczowie w przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Poklewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Abramowicz, J. Maik, Łódź, s. 352 ; Tejchman J. 1992, Więźba dachowa ratusza toruńskiego z 1727 r., „Rocznik Muzeum w Toruniu”, t. IX, Toruń , s. 9 ; Ważny T. 2001, Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Gdańsk ; Wyrobisz A. 1976, Warunki rozwoju przemysłu w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w., [w:] M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą….. s. 219 ; Zielski A. 2005, Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną drewna budowlanego w Polsce, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, red. E. Okoń, Toruń, s. 137 ; Zielski A., M. Krą piec 2004, Dendrochronologia, Warszawa ; Zielski A., K. Wejer 1993, Datowanie dendrochronologiczne drewna sosnowego, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, red. A. Strzelczyk, S. Skibiński, Toruń , s. 89 ; Trotzig G. 1982, Holzkirchenarchäologie auf Gotland und der Sonderfall von Silte, [w:] C. Ahrens, Ahrens, Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa, Hamburg, s. 282–283

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

59

Issue:

2

Start page:

149

End page:

166

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information