Object structure

Title:

Pałac Staszica jako heterotopia afektywna - refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Creator:

Wójtowicz, Aleksandra

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

heterotopia ; Staszica Palace

References:

1. S. Staszic, Instytucja, czyli ustanowa edukacji publicznej. (Z rodu w: tegoż Wybór pism, wstęp i oprac. C. Bobińska, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1948, s. 127, wg Pism p
2. W. Berent, Onegdaj. Mowa miana przy otwarciu Polskiej Akademii Literatury, w: tegoż Pisma rozproszone. Listy, wstęp i oprac. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992.
3. W. Bolecki Komentarze, w: W. Berent Pisma rozproszone
4. P. Biegański, Pałac Staszica. Siedziba Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, TNW, Warszawa 1951.
5. M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005 nr 6.
6. W. Berent, Wstęp do Wywłaszczenia, w: tegoż Opowieści biograficzne, s. 302, pierwodruk. „Pamiętnik Warszawski” 1931 z. 1.
7. J. Krzyżanowski, Na polach elizejskich literatury polskiej: portrety i wspomnienia, oprac. M. Bokszczanin, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 1997.
8. A. Jarzębski, Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy, oprac. W. Tomkiewicz, PWN, Warszawa 1974.
9. P. Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1991.
10.J.A. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1578-1668, PWN, Warszawa 1983.
11. M. Lalewicz, „Pałac Staszica” w Warszawie.Zarys historii budowy, przebudowy i odbudowy, w: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, TNW, Warszawa 1932.
12. Z. Librowicz, Car w polskiej niewoli, posłowie J. Maciszewski, przeł. G. Wiśniewski, Verum, Warszawa 1994.
13. D. Cwietajew, Zapiska o domowoj cerkwi Warszawskoj Pierwoj Mużskoj Gimnazii, Warszawa 1905, źródło za P. Paszkiewicz Pod berłem Romanowów.
14. W. Baraniewski, Między opresją a obojętnością. Architektura w polsko-rosyjskich relacjach w XX wieku, Katalog Wystawy „Warszawa–Moskwa / Moskwa–Warszawa 1900- 2000”, „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, grudzień 2004, http://culture.pl/pl/artykul/ fontarte (19.10.14)
15. P. Nora, Mémoire collective, w: Faire de l’histoire, réd. J. Le Goff, P. Nora, Gallimard, Paris 1974.
16. A. Szpociński Miejsca pamięci, „Borrusia” 2003 nr 29.
17. E. W. Soja, Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real- and-imagined places, Blackwell, Oxford 1996.
click here to follow the link
18. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008 nr 4.
19. E. Rybicka Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Univeristas, Kraków 2012.
20. W. Bronenberg, O architekturze, nauczaniu i badaniach architektonicznych, „Czasopismo Techniczne” z. 7. Architektura 2009 z. 1-A1.
21. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
22. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, przedm. W.J. Burszta, PWN, Warszawa 2010.
23. P. Nora, Rethinking France: les lieux de mémoire: space, University of Chicago Press, Chicago 2006.
click here to follow the link
24. C. Lanzmann, Les non-lieux de la mémoire, w: Au sujet de Shoah. Le film de Claude Lanzmann, réd. M. Deguy, Paris 1990.
25. K. White, Geopoetics, place, culture, world, Alba Editions, Glasgow 2003.
26. K. White Geopoetyki, przeł. K. Brakoniecki, Centrum Pol.-Franc.Côtes d’Armor – Warmia i Mazury, Olsztyn 2004.
27. Architektura i dobra kultury. Tożsamość i kontynuacja tradycji, red. J. Bogdanowski, M. Holewiński, Strzecha, Kraków 2000.
28. K. Berełkowska, J. Barnaś, P. Biegaj, W. Chmielewski i inni, w: „Czasopiśmie Technicznym Architektura” 2011 tom R-108, z. 4 A/2, Wyd. Pol. Krak. im. T. Kościuszki, Kraków, numer z cyklu Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej – Trwanie i przemijanie architektury.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

305

End page:

320

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund