Object structure

Title:

Kultura – gospodarka. Przestrzeń dla humanistów

Subtitle:

Etnografia Polska 56 Z. 1-2 (2012)

Creator:

Wieruszewska, Maria

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

economy ; ethnology ; culture ; community ; individualism ; Liberalism ; methodology ; Rationality ; transformation ; values

References:

Bucholc Marta 2010, Corporate social responsibility w Unii Europejskiej – prawne zaklinanie gospodarki?, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 129–173 ; Bukraba-Rylska Izabella 2011, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, red. L. Nurzyńska, M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa, s. 219–238 ; Fronia Marcin 2005, Czy refleksyjny pragmatyzm? Próba analizy przemian politycznych w Polsce po 1989 roku, [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, IFiS PAN, Warszawa, s. 299–314 ; Gawkowska Aneta 2005, Jak rozwiewać obawy liberałów? O nie(dość)wykorzystanych zasobach teorii wspólnotowych, [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, IFiS PAN, Warszawa, s. 51–56 ; Frykman Jonas 2010, Looking for the future. Labour market and the analysis of culture, [w:] Ethnology in the 21st century. Transnational reflections of past, present and future, red. J. Lehtonen, S. Tenkanen, University of Turku, Turku, s. 303–312 ; Giza-Poleszczuk Anna 2010, Gospodarka i uczucia moralne, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 247–274 ; Grosse Tomasz Grzegorz 2010, Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 223–246 ; Hayek Friedrich 1998, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków ; Kochanowicz Jacek 2010, Wprowadzenie, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 7–20 ; Kochanowicz Jacek, Marody Mirosława (red.) 2010, Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa ; Kuligowski Waldemar 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków ; Kuźma Inga 2011, Koncepcja etnografii w ujęciu Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – rozwój łódzkiej szkoły etnograficznej, [w:] Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, red. G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. L, PTL, Wrocław–Łódź, s. 43–63 ; Partycki Sławomir 1998, Społeczne funkcje rynku, UMCS, Lublin ; Pomieciński Adam, Sikora Sławomir 2009, Antropologia: ogród o rozwidlających się ścieżkach. Wprowadzenie, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. tychże, Biblioteka TELGTE, Poznań, s. 6–15 ; Radwan-Pragłowski Janusz 2010, O życiu i trwaniu teorii społecznych, [w:] Obszary społecznego świata. Wokół socjologii Pawła Rybickiego, red. K. Frysztacki, A. Karwińska, M. Smagacz-Poziemska, WUJ, Kraków, s. 53–84 ; Rifkin Jeremy 2003, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu w której płaci się za każdą chwilę życia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław ; Stasiuk Karina 2003, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; Tata Ratan 2011, Inny wymiar codzienności, WEEKEND, Puls Biznesu, nr 5/11 (005),18.11–01.12.2011 ; Toczyski Witold 2007, Niezborność ekonomii społecznej? Rola i miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych, Trzeci Sektor, 9 ; Weber Max 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa ; Wieruszewska Maria 2011, Antropologia wsi – niedoszłe inspiracje Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, [w:] Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, red. G. E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska, Łodzkie Studia Etnograficzne, t. L, PTL, Wrocław–Łódź, s. 155–166 ; Ziółkowski Marek 2006, Ewolucja historycznych funkcji polskiej inteligencji, współczesna pragmatyzacja świadomości i przemiany systemu szkolnictwa wyższego, [w:] Spotkania z kulturą. Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznicę śmierci, red. J. Kurczewska, E. Tarkowska, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 294–313 ; Żemigała Marcin 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków–Warszawa

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

143

End page:

155

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: