Object

Planned object

Title: Lunular pendant from the stronghold at Sypniewo

Creator:

Błoński, Mariusz

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 45 (2007)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

Excavations at Sypniewo in Mazovia of an Early Medieval settlement complex consisting of a stronghold, settlement and a cemetery were carried out in 1959-1966. The sites produced many finds, including several ornaments. One of them was a lead lunular pendant found in the internal courtyard of the stronghold. The paper gives general information about lunular pendants, focusing especially on the typology and chronology of these ornaments. The Sypniewo lunular pendant is of the cast type and was discovered in a layer dated from the late 10th to about the middle of the 11th century. The ornament and the shape of the attachment are entirely without parallel

References:

Antoniewicz, W. 1955. Niektóre dowody kontaktów słowiańsko-pruskich w okresie wczesnośredniowiecznym w świetle źródeł archeologicznych. Wiadomości Archeologiczne 22: 233-77 ; Biermann, F. 2006. Sypniewo. Ein frühmittelalterlicher Burg-Siedlungskomplex in Nordmasowien. Teil 4, Befunde, Funde und Kulturhistorische Bewertung. M. Dulinicz (ed.), Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, vol. 4, W. Szymański (ed.), Warszawa ; Biermann, F. and M. Błoński In print. Buntmetall- und Silberbearbeitung sowie Kleinfunde aus Buntmetall, Blei oder Zinn. In Sypniewo. Ein frühmittelalterlicher Burg-Siedlungskomplex in Nordmasowien. Teil 2, Archälogische und Naturwissensachaftliche Quellen. M. Dulinicz (ed.), Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, W. Szymański (ed.), Warszawa ; Błoński, M., In print. Metallfunde und Nachweise der Metallbearbeitung vom Burg-Siedlungskomplex in Sypniewo. In Sypniewo. Ein frühmittelalterlicher Burg-Siedlungskomplex in Nordmasowien. Teil 2, Archälogische und Naturwissensachaftliche Quellen. M. Dulinicz (ed.) Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, W. Szymański (ed.), Warszawa ; Dekówna, M., 1974. Ozdoby i srebro lane, In: M. Dekówna, J. Reyman, S. Suchodolski, Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, vol. II: 240-51. Wrocław ; Dekówna, M. and E. Stattlerówna 1961. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Sejkowic, pow. Gostynin. „Biblioteka Archeologiczna” 14. Wrocław ; Dzieduszycki, W. 1995. Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej. Poznań ; Golmsten, V. V. 1914. Lunnitsy Istoricheskego muzeya, Otchet Istoricheskego muzeya za 1913 g. Moskva ; Górska, I. 1968. L’habitat rural du haut moyen age dans la partie nordest de la Mazovie, à la lumière des recherches archéologiqes du village de Sypniewo, distr Maków Mazowiecki. In I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, vol. 4: 119-22. Wrocław ; Górska, I. 1976. Sypniewo. In: I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrgała, W. Szymański, L. Gajewski, Ł. Okulicz, Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), 133-9. Wrocław ; Gąssowska, E. 1979. Bizancjum a ziemie północno-zachodniosłowiańskie we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne. Wrocław ; Gąssowski, J. 1957. Wyniki badañ archeologicznych przeprowadzonych w Płocku w roku 1956. Płock ; Kamińska, J. 1956. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Buczku. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 1: 96-116 ; Kempiński, A. M. 2001. Księżyc. In Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, 243. Poznań ; Kóćka-Krenz, H. 1992. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Poznań ; Koperkiewicz, A. and D. Krasnodębski 2002. Cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza w Daniłowie Małym, gm. Łapy, woj. Podlaskie; sprawozdanie z prac przeprowadzonych w roku 2001 oraz wstępne podsumowanie wyników badań. In Badania archeologiczne w Polsce północnowschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2002, M. Karczewska (eds), 271-82. Białystok ; Małachowska, S. 1998. Wczesnośredniowieczne zawieszki półksiężycowate znalezione na terenie ziem polskich. Archeologia Polski 43: 37-127 ; Moszyński, K. 1967. Kultura ludowa Słowian, Vol. 2, Kultura duchowa. Warszawa ; Perlikowska-Puszkarska, U. 1984. Sypniewo, pow. Maków Mazowiecki. Informator Archeologiczny, Badania 1983: 176-7 ; Pyrgała, J. 1957. Kamienna forma odlewnicza z Płocka. Wiadomości Archeologiczne 24: 370-1 ; Radwańska, T. 1971. Damice, pow. Miechów. Informator Archeologiczny, Badania 1970: 163-4 ; Szymański, W. 1963. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gorysławicach powiat Busko. In Badania archeologiczne w okolicy Wiślicy, L. Chażewska et al. (eds), 137-97. Warszawa ; Urbańczyk, P. 2002. Wczesnośredniowieczne skarby złomu srebrnego. In Moneta mediævalis, B. Paszkiewicz (ed.), 209-24. Warszawa ; Voronin N. N. 1954. Drevne Grodno (po materialam archeologicheskikh raskopok 1932-1949gg.), Materialy i issledovanya po arkheologii SSSR 41 ; Wolters J. 1983. Die Granulation. Geschichte und Technik einer alten Goldschmeidekunst. München ; Zoll-Adamikowa H. 1999. Lunula pendant of Gnezdovo type. In: H. Zoll-Adamikowa, M. Dekówna and E. M. Nosek, The Early Medieval hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River), 96-100. Warszawa

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

45

Start page:

79

End page:

84

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information