Object

Planned object

Title: On glass serving as money in Medieval archaeological sources (selected examples)

Creator:

Olczak, Jerzy

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 45 (2007)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

The function of commodity money is assigned to various objects made of different nonorganic and organic raw-materials, including glass. In many cases of Central European hoards (deposits) and pouches, the glass beads found in their contents have been assumed to be commodity money. Attention was also drawn to glass beads used as .dead man’s coins. Which may have been surrogates of silver coins. Moreover, some researchers believe that in Kievan Rus glass bracelets could have functioned as commodity money. It is less certain whether glass rings had a monetary function. The possibility that glass beads had the function of commodity money makes it necessary to study the problem in greater depth and detail

References:

Adamczyk, J. 2004. Płacidła w Europie środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja. Warszawa ; Andrae, R. 1974. Mosaikaugenperlen. Untersuchungen zur Verbreitung und Datierung karolingischer Millefioriglasperlen in Europa. Acta Praehistorica et Archaeologica 4 (1973): 101-98 ; Aus dem Alltag 1982. Aus dem Alltag der mittelalterlichen Stadt. Bremę ; Bartczak, A., H. Pokora and S. Suchodolski 1990. Skarb z X w. z Obiszowa w woj. legnickim. Wiadomości Numizmatyczne 34 (1.2): 9-29 ; Callmer, J. 1977. Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A.D. Bonn. Lund ; Ciepiela, S. 1971. Ozdoby i naczynia szklane odkryte w Nakle nad Notecią. Wiadomości Archeologiczne 36 (2): 203-12 ; Dekówna, M. 1999. Glass beads. In The Early Mediaeval hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River), H. Zoll-Adamikowa, M. Dekówna and E.M. Nosek (eds), 25-70. Warszawa ; Dzieduszycki, W. 1995. Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecznej. Poznań ; Eisner, J. 1952. Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebiště . Bratislava ; Fiala, A. 2002 (2001). Sklo v numizmatickej zbierke Mestského múzea v Bratislave. In História skla, D. Staššíková-Štukovská (ed.), 57-9. Nitra ; Gaul, J. 1981. Pieniądz brązowy, szklany, żelazny w zachodniej części strefy bałtyckiej w V-VI wieku. Wiadomości Numizmatyczne 25: 32-7 ; Geisler, H. and K. Grebe 1993. Poztupimi . Potstamp . Potsdam. Ergebnisse archäologischer Forschungen. Potsdam ; Grebe, K. 1991. Die Brandenburg vor 1000 Jahren. Potsdam ; Gupieniec, A., T. and R. Kiersnowscy 1965. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski srodkowej, Mazowsza i Podlasia. Materiały. Wrocław ; Hołubowicz, W. 1956. Opole w wiekach X-XII. Katowice ; Hunka, J. 2002 (2001). Sklo ako netradičný numismatický materiál. In História skla, D. Staššíková-Śtukovská (ed.), 51-5. Nitra ; Janin, V.L. 1985. Ruskie deneflnye sistemy IX-XV vv. In Drevniaja Rus’. Gorod, zamok, selo, B.A. Kolčin (ed.), 364-75. Moskva ; Kiersnowscy, T. and R. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza. Warszawa. Wrocław ; Kiersnowski, R. 1962. Początki pieniądza polskiego. Warszawa ; Kiersnowski, R. 1964. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Połabia. Materiały. Wrocław ; Kmietowicz, A. 1958. Szklane odważniki arabskie w polskich zbiorach. Wiadomości Numizmatyczne 2 (4): 8-18 ; Kopaliński, W. 1985. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa ; Kowalewski, J. 2001. Społeczne funkcje ozdób stroju słowiańskiego we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich (unpublished typescript in the Library of the Nicolaus Copernicus University), Toruń ; Kurtz, H. 1936. Slawische Bodenfunde in Schlesien. Breslau ; Lewicki, T. 1953. O cenach niektórych towarów na rynkach wschodniej Europy w IX-XI w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1 (1-2): 112-32 ; Lipińska, O. 1973. Wczesnośredniowieczne bransolety szklane z Warszawy-Pelcowizny. Wiadomości Archeologiczne 38 (2): 329-47 ; Lips, J. E. 1957. U źródeł cywilizacji. Warszawa ; Łosiński, W. 1990. W sprawie rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu w kontekście dziejów obrotu pieniężnego w strefie nadbałtyckiej. Część I. Archeologia Polski 35 (2): 287-309 ; Łosiński, W. 2000. Miejsce rzemiosła w dziejach handlu dalekosiężnego w krajach strefy nadbałtyckiej. In Archeologia w teorii i w praktyce, A. Buko and P. Urbańczyk (ed.), 495-506. Warszawa ; Mugurēvich, Ē. 1995. Finds of glass beads from the tenth to thirteenth centuries in Latvia. In Glass beads. Cultural history, technology, experiment and analogy, M. Rasmussen, U.L. Hansen and U. Näsman (eds). .Studies in Technology and Culture. Vol. 2, 33-36. Lejre ; Nechvátal, B. and P. Radomerský 1963. Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice (okres Rakovník). Časopis Národního Muzea, oddíl ved společenských 132: 4-13 ; Olczak, J. 1960. Zagadnienie produkcji szklarskiej w Międzyrzeczu Wielkopolskim w świetle dotychczasowych badań archeologicznych. Archeologia Polski 5 (1): 125-34 ; Olczak, J. 1968. Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-technologiczne. Wrocław ; Olczak, J. 2000. Średniowieczne szklane pierścionki-obrączki-kółka. Kilka uwag o technice formowania i funkcji. In Archaeologia et Historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej, L. Kajzer et al. (eds), 311-22. Łódź ; Petersen, E. 1939. Der ostelbische Raum als germanisches Kraftfeld im Lichte der Bodenfunde des 6.-8. Jahrhunderts. Leipzig ; Pošvář, J. 1968. Předmincovní platidla u Slovanù, zvlášte v Říši Velkomoravské. In I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, Vol. 6, W. Hensel (ed.), 224-36. Wrocław. ; Radomerský, P. 1976. Příspevek k otázce primitivních platidel 13. století. Sborník II. Numismatického Symposia 1969. Numismatica Moravica 5: 106-19, tab. XXV-XXVII ; Richter, M. 1982. Hradíštko u Davle . Mestečko ostrovského kláštera. Praha ; Shchapova, J. L. 1972. Steklo Kievskoy Rusi. Moskva ; Slaski, J. and S. Tabaczyński 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. Materiały. Warszawa ; Stenberger, M. 1947. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit, II.Fundbeschreibung und Taffeln. Lund ; Stenberger, M. 1958. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit, I. Text. Stockholm ; Steppuhn, P. 1998. Die Glasfunde von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 32. Neumünster ; Steppuhn, P. 2002. Glasfunde des 11. bis 17. Jahrhundert aus Schleswig. „Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien“ 16. Neumünster ; Stolpiak, B. 1989. Z metodologicznych problemów klasyfikacji wytworów szklanych. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 14: 3-11 ; Sztetyłło, J. 1968. Problematyka pieniądza pozakruszcowego w Czechach, na Rusi i w Polsce w średniowieczu. In I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, Vol. 6, W. Hensel (ed.), 189.223. Wrocław ; Sztetyłło, J. 1970. Pieniądz pozakruszcowy. In Słownik Starożytności Słowiańskich, Vol. 4, W. Hensel and Z. Stieber (eds), 90-94. Wrocław ; Wachowski, K. 1975. Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. Wrocław ; Wachowski, K. 1992. Obol zmarłych na Śląsku i w Małopolsce we wczesnym średniowieczu. Przegląd Archeologiczny 39: 123-37 ; Zoll-Adamikowa, H., M. Dekówna and E.M. Nosek 1999. The Early Mediaeval hoard from Zawada Lancoronska . Upper Vistula River. Warszawa ; Żak, J. 1962. Studia nad kontaktami handlowymi społeczeństw zachodniosłowiańskich ze skandynawskimi od VI do VIII w. n.e. Wrocław ; Żak, J. 1966. Uzupełnienia do Inwentarza: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. In Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur. Materiały, W. Hensel (ed.). 85-9. Wrocław ; Żuralska, E.M. 1999. Funkcja pieniężna ozdób szklanych w średniowiecznej Europie Środkowej (Unpublished typescript in the library of the Institute of Archaeology of the Nicolaus Copernicus University). Toruń

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

45

Start page:

127

End page:

137

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information