Object

Planned object

Title: Archaeological approaches to Early Medieval architecture in the middle Danubian region

Creator:

Štefanovičová, Tatiana

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 45 (2007)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

The principality of Great Moravia emerged on the Middle Danube in the late 830s. At the same time Christianity spread to the area, as evidenced by archaeological excavations which have revealed the foundations of many stone churches which could be of either western or southwestern origin

References:

Baxa, P., R. Glaser-Opitz, J. Katkinová and V. Ferus. 2004. Kopčany. Pamiatky a múzeá 65 ; Chropovský, B. 1972. Príspevok k problematike cirkevnej architektúry a počiatkom krestanstva na Slovensku. Monumentorum tutela 8: 173-208 ; Cibulka, J. 1958. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křestanství na Moravě . Praha ; Dekan, J. 1980. The Great Moravian Empire. Bratislava ; Dostál, B. 1975. Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno ; Dostál, B. 1990. Nčkolik poznámek k objevu velkomoravského kostela ve Starém Městě . In Staromìěstská výročí, L. Galuška (ed.), 35-42. Brno ; Dyggve, E. 1933. Dalmatinske centralbygninger in plan og opbygning. Tidskrift for Konstvetenskap 17: 1-14 ; Dyggve, E. 1951. History of Salonitan Christianity. Oslo ; Galuška, L. 1996. Uherské Hradiště -Sady. Brno ; Hrubý, V. 1955. Základy kostela na staroslovanském pohřebiśti ve Starém Městě .Na Valách.. Památky archeologické 46: 265-306 ; Hrubý, V. 1965. Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha ; Magnae Moraviae 1967. Magnae Moraviae Fontes Historici II, M. Bartoňkova et al. (eds). Praha. Brno ; Merhautová-Livorová, A. 1970. Einfache mitteleuropäische Rundkirchen. Rozpravy ČSAV 80 (7). Praha ; Misar, M. 1998. Wandmalereireste aus Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 3: 9-149. Brno ; Plachá, V., J. Hlavicová and I. Keller 1990. Slovanský Devín. Bratislava ; Pošmourný, J. 1971. Provenience stavebního umění velkomoravských Slovanù. Musaica 11: 41-60 ; Poulík, J. 1955. Nález kostela z doby Říše Velkomoravské v trati .Śpitálky. ve Starém Městì . Památky archeologické 46: 307-351 ; Poulík, J. 1957. Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti Valy u Mikulčic. Památky archeologické 48: 241-388 ; Poulík, J. 1963. Dvì velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha ; Pieta, K., A. Ruttkay and M. Ruttkay 2006. Bojná. Nitra ; Ruttkay, A. 1972. Výskum včasnostredovekého sídla v Ducovom. Archeologické rozhledy 24: 130-9 ; Sós, A. Cs. 1966. Über die Fragen des frühmittelalterlichen Kirchenbaues in Mosapurc - Zalavár. Annales Institutis Slavici (Wiesbaden) I.2: 69-86 ; Sós, A. Cs. 1973. Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. Münchner Beiträge Vor- und Frühgeschichte 22. München ; Śtefanovičová, T. 1975. Bratislavský hrad v 9.-12. storočí. Bratislava

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

45

Start page:

139

End page:

148

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information