Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje

Creator:

Bem, Paweł

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. M. Barczuk, J. Tyszkiewicz Magik – nowoczesne narzędzie dla badacza literatury, „Teksty Drugie” 2007 nr 3. ; 2. P. Bem, Nowa bibliologia – nowa krytyka. Paradoksy relacji, „Teksty Drugie” 2015 nr 3. ; 3. K. Budrowska, „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego, "Pamiętnik Literacki" 2006 nr 3. ; 4. D. Buzzetti, Digital Editions and Text Processing, w: Text Editing, Print and the Digital World, ed. M. Deegan, K. Sutherland, Ashgate, Farnham 2009. ; 5. Lord Byron Don Juan: A variorum edition, by T.G. Steffan, W.W. Pratt, University of Texas Press, Austin 1957. ; 6. Ł. Cybulski, Krytyka tekstu i teoria dzieła. Jerome McGann wobec anglo-amerykańskiej tradycji edytorstwa naukowego, „Teksty Drugie” 2014 nr 2. ; 7. M. Eder, Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii, „Teksty Drugie” 2014 nr 2. ; 8. J.F. Fert, Nadzieje i obawy edytorstwa, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 33. ; 9. V. Flusser, Poza papier, „Teksty Drugie” 2014 nr 3. ; 10. H. Gabler, Theorizing the Digital Scholarly Edition, „Literature Compass” 2010 no. 7. ; 11. Ł. Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać teksty współczesne, PWN, Warszawa 2011, s. 12. ; 12. J. S. Gruchała, Edytorstwo – wiedza i umiejętność, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 14. ; 13. Z. Goliński, O problemie tekstu kanonicznego, "Pamiętnik Literacki" 1967 z. 4, s. 458. ; 14. S. Gruchała, Nowe możliwości w edytorstwie literatury dawnej, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – Wiedza o języku – Wiedza o kulturze – Edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, red. M. Czermińska i in., t. 1, Universitas, Kraków 2005, s. 435. ; 15. R. Grześkowiak, Dezyderata edytora tekstów dawnych: głos minorowy, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 28. ; 16. Guidelines for Editors of Scholarly Editions, w: Electronic Textual Editing, ed. L. Burnard, K. O’Brien O’Keeffe, J. Unsworth, Modern Language Association of America, New York 2006. ; 17. A. Karpiński, Stan i zadania tekstologii i edytorstwa, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, zesp. red. M. Czermińska [przewodn.] i in., t. 2, Universitas, Kraków 2004, s. 707-708. ; 18. J. Kopciński, Dramat w listach. Archeologia debiutu, w tegoż: Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Więź, Warszawa 2008. ; 19. J. Lavagnino, Reading, Scholarship, and Hypertext Editions, „Text” 1995 vol. 8. ; 20. The Literary Text in the Digital Age, ed. R.J. Finneran, University of Michigan Press, Ann Arbor 1996. ; 21. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006. ; 22. J. McGann, From Text to Work: Digital Tools and the Emergence of the Social Text, „Text” 2006 vol. 16. ; 23. D.F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts, Cambridge University Press, Cambridge 1999. ; 24. Minimum Standards for Electronic Editions, Association for Documentary Editing 2002: http://www.documentaryediting.org/wordpress/?page_id=508 (02.01.2016). ; 25. S. Pigoń, Pokąd sięga granica swobody redaktorskiej?, „Ruch Literacki” 1961 z. 3, s. 154, cyt. za: M. Prussak Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, s. 459. ; 26. D. Pizer, Self-censorship and Textual Editing, w: Textual Criticism and Literary Interpretation, ed. J. McGann, University of Chicago Press, Chicago 1985. ; 27. K.M. Price, Social Scholarly Editing, w: A New Companion to Digital Humanities, ed. S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth, Wiley-Blackwell, New York 2016. ; 28. M. Prussak, Edytorska nadgorliwość, w: Romantyzm – poezja – historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, red. M. Prussak, Z. Trojanowiczowa, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002. ; 29. M. Prussak, Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, w: Polonistyka w przebudowie, Kraków 2006. ; 30. G. Rockwell, Short Guide to Evaluation of Digital Work, „Journal of Digital Humanities” 2012 vol. 1, no. 4. ; 31. J. Rybicki Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej, „Teksty Drugie” 2014 nr 2. ; 32. P. Shillingsburg, From Gutenberg to Google. Electronic Representations of Literary Texts, Cambridge University Press, New York 2006. ; 33. P. Shillingsburg, Reflections on Editing and the Web, „Ecdotica” 2007 vol. 4. ; 34. P. Shillingsburg, Resisting Texts: Authority and Submission in Constructions of Meaning, University of Michigan Press, Ann Arbor 1997. ; 35. P. Shillingsburg, Scholarly Editing in the Computer Age: Theory and Practice, University of Michigan Press, Ann Arbor 1996. ; 36. J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 81. ; 37. J. Stillinger, Multiple Authorship and the Myth of the Author in Criticism and Textual Theory, Oxford University Press, New York 1991. ; 38. M. Strzyżewski, Współczesne edytorstwo to złożona całość, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 17. ; 39. M. Strzyżewski, Sztuka edycji – dziś (tezy do dyskusji), „Sztuka Edycji” 2011 nr 1. ; 40. M. Strzyżewski, Sztuka edytorska – uczucie bez wzajemności, w: K. Górski Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. XXII.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

151

End page:

168

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58088 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 9, 2016

Number of object content hits:

150

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/78348

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information