Object structure

Title:

Przekład literatury dla dzieci i młodzieży – między tekstem a oczekiwaniami wydawcy i czytelnika

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2016)

Creator:

Zarych, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

translation ; children's and youmg adults' literature ; publishers ; reception

References:

1. M. Adamczyk-Garbowska, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu, Ossolineum, Wrocław 1988.
2. K. Albińska, „Tylko to, co najlepsze, jest dość dobre dla dzieci”, czyli o dylematach tłumacza literatury dziecięcej, „Przekładaniec” 2009 nr 2-2010 nr 1, nr 22-23.
3. L. Ballerini, La Signorina Euforbia, San Paolo, Milano 2014.
4. R. Beretta, E. Broli Jedenaście przykazań. Półprawdy i niedomówienia na temat Biblii, przeł. M. Brzezinka, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005.
5. E. Berne, W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1987.
6. M. Borodo, Children’s Literature Translation Studies? – zarys badań nad literaturą dziecięcą w przekładzie, „Przekładaniec” 2006 nr 16, s. 13-14.
7. C. Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Fabbri Editori, Milano 2001.
8. P. Hunt, Children’s Literature, Blackwell, Oxford–Malden 2001.
9. M. Kielar-Turska, Odkrywane wartości baśni, w: Dziecko jako odbiorca literatury, red. M. Kielar-Turska, M. Przetacznikowa-Gierowska, PWN, Warszawa–Poznań 1992.
10. W. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, wyd. 4, Quelle und Meyer, Heildelberg–Wiesbaden 1992.
11. M. Krzysztofiak, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
12. P. Oczko, Anna z domu o zielonym dachu. O cyklu powieściowym Lucy Maud Montgomery, „Teksty Drugie” 2013 nr 5.
13. R. Oittinen, I am Me – I am the Other: On the Dialogics of Translating for Children, University of Tampere, Tampere 1993.
14. I. Pascua, Translation and Intercultural Education, „Meta” 2003/48.
15. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, PWN, Warszawa 1993.
16. Pirke de Rabbi Eliezer, przeł. G. Friedlander, Hermon Press, New York 1965.
17. The Secret Garden, http://www.gutenberg.org/files/113/113-h/113-h.htm#chap04 (1.01.2016).
18. H. Skrobiszewska, Baśń i dziecko, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
19. B. Sochańska, Czy potrzebny był nowy przekład baśni Andersena?, "Przekładaniec" 2009 nr 2-2010 nr 1, nr 22-23.
20.J. Święch, Przekład a problemy poetyki historycznej, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
21. W 365 dobranocek, przeł. E. Zarych, Zielona Sowa, Kraków 2007.
22. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Havalas Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, przeł. Z. Kościuk, Vocatio, Warszawa 2005.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

206

End page:

227

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.1.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.