Object structure

Title:

O prze-pisywaniu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2016)

Creator:

Szajnert, Danuta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Holocaust ; Holocaust - dyskurs ; Borowski, Tadeusz (1922-1951) ; Levi, Primo ; transkrybowanie ; pewność

References:

1. Benchouiha Lucie, Primo Levi: rewriting the Holocaust, Troubador Publishing Ltd, Leicester 2006.
2. Buryła Sławomir, Portrety.Tadeusz Borowski (1922-1951), w: Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968), pod red. S. Buryły, D. Krawczyńskiej i J. Leociaka, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.
3. Douglas Lawrence, Lekcja praworządności a pamięć historyczna, przeł. M. Kopytowska, „Literatura na Świecie” 2007, nr 1-2; T.
4. Grynberg Henryk, Obsesyjny temat, w: tegoż, Prawda nieartystyczna, Almapress – Czeladź 1990.
5. Lejeune Philippe, Comment Anne Frank réécrit le journal d’Anne Frank, w: tegoż Les Brouillons de soi, Èd.du Seuil, Paris 1998.
6. Levi Primo, Czy to jest człowiek, przeł. H. Wiśniowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
7. Majewski Tomasz, Dyskurs publiczny po Shoah, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, współpraca red. M. Wójcik, Officyna, Łódź 2009.
8. Patterson David, Berger Alan L., Cargas S. (eds), Introduction, w: Encyclopedia of Holocaust Literature, ed. by Oryx Press, Westport CT – London 2002.
9. Ubertowska Aleksandra, Przepisywanie Zagłady. Shoah w późnych poematach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Literacki” 2004 nr 2.
10. Wiesel Elie, For Some Measure of Humility, „Sh’ma. A Journal of Jewish Ideas” 1975; http://www.bjpa.org/Publications/downloadFi-le.cfm?FileID=8850
11. Wiesel Elie, Day, transl. by A. Bor-chardt, Hill and Wang, New York 2006.
12. Wolski Paweł, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.
13. Young James E., Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of Interpretation, Indiana University Press, Bloomington 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

228

End page:

241

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.1.14

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.