Object

Title: Afektywna historia sztuki

Creator:

Nader, Luiza

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. E. van Alphen, Affective operations of art and literature, „Res” 2008 no. 53/54 Spring/Autumn, s. 20-31.
2. M. Bal, A gdyby tak? Język afektu, „Teksty Drugie” 2007 nr 1/2, s. 165-188.
3. W. Baraniewski, Sztuka i mała stabilizacja, w: Idee sztuki lat 60. Oraz inne sesje, seminaria i wystawy, Centrum Rzeźby Polskiej, Seminara orońskie, t. 2, red. J.St. Wojciechowski, CRP, Orońsko 1994, s. 33-42.
4. W. Baraniewski, Wobec socrealizmu, w: Sztuka polska po 1945 r. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1984, PWN, Warszawa 1987, s. 173-188.
5. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 13.
6. J. Bennett, Empathic vision. Affect, trauma and contemporary art, Stanford University Press, Stanford 2005.
7. S. Best, Mild intoxication and other aesthetic feelings. Psychoanalysis and art revisited, „Angelaki” 2005 vol. 10, no. 3, s. 157-170.
click here to follow the link
8. L. Blackmann, C. Venn, Affect, „Body and Society” 2010 vol. 16, no. 7, s. 7-28.
click here to follow the link
9. R. Braidotti, Affirmation, pain and empowerment, „Asian Journal of Women Studies” 2008 vol. 14, no. 3, s. 7-36.
click here to follow the link
10. T. Brennan, Introduction, w: The transmission of affect, Cornell University Press, Ithaca–London 2004, s. 1-23.
11. V. Crapanzano, Reflections on hope as a category of social and psychological analysis, „Cultural anthropology” vol. 18, no. 1, s. 3-32.
12. C.J. Dean, The fragility of empathy after the Holocaust, Cornell University Press, Ithaca–London, 1999, s. 5.
13. G. Deleuze, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
14. E. Domańska, Historia egzystencjalna, PWN, Warszawa 2012, s. 171-172.
15. E. Domańska, Humanistyka afirmatywna: władza i płeć po Butler i Foucault, w: Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy, red. F. Kubiaczyk, M. Owsiana, Poznań–Gniezno 2013.
16. B. Engelking, Zagłada i pamięć: doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1994, s. 16.
17. Getto. Terra incognita. Sztuka walcząca Ariego Ben Menachema i Mendla Grosmana, red. X. Modrzejewska-Mrozowska, A. Różycki, M. Szukalak, Łódź 2009.
18. D. Gould, Affect and protest, w: Political emotions, Routledge, New York–London 2010, s. 18-44.
19. E. Grabska, „Puisque realisme il y a” czyli o tym, co w sztuce powojennego dziesięciolecia nie mogło się dokonać, w: Sztuka polska po 1945 r. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1984, PWN, Warszawa 1987, s. 375-384.
20. M. Gregg, G.J. Seigworth, An inventory of shimmers, w: The affect theory reader, Duke University Press, Durham–London 2010, s. 5.
21. M. Hardt, Foreword: what affects are good for, w: The affective turn. Theorizing the social, ed. P. Ticineto Clough, J. Halley, Duke University Press, Durham–London 2007, s. IX-XIII.
22. M. Jarymowicz, Czy emocje mogą się zmieścić w polu świadomości?, w: Nieuświadomiony afekt, red. R.K. Ohme, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 19-21.
23. P. Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu Odwilży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
24. Kalendarium życia i twórczości, w: Jurry. Powrót artysty. Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński (1943-1980), red. M. Tarabuła, Galeria Zderzak, Kraków 2010, s. 474.
25. A. Kolańczyk, Procesy afektywne i orientacja w otoczeniu, w: Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 16.
26. E. Kosofsky Sedgwick, Shame, theatricality and queer performativity. Henry James’s The Art of Novel, w: tejże Touching feeling. Affect, pedagogy, performativity, Duke Univeristy Press, Durham–London 2003, s. 35-66.
27. I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości: interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.
28. I. Kowalczyk Zwichnięta historia sztuki? – o pominięciach problematyki żydowskiej w badaniach sztuki polskiej po 1945 roku, „Opposite”, Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, http://opposite.uni.wroc.pl/opposite_nr1/izabela_kowalczyk.htm (dostęp: 19.10.2013).
29. J. Kruczek, Metaforyczne malarstwo Jerzego Ryszarda Zielińskiego: „Jurry malarski poeta”, praca magisterska, KUL, Lublin 2009, s. 107-108.
30. D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009, s. 87-88.
31. M. Lachowski, Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945-1960, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
32. R. Leys, The turn to affect: a critique, „Critical Inquiry” vol. 37, no. 3, s. 434-472.
click here to follow the link
33. A. Łebkowska, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2008, s. 20-33.
34. A. Markowska, Dwa Przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
35. B. Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013 nr 6.
36. B. Massumi, A shock to thought. Expression after Deleuze and Guattari, ed. B. Massumi, London–New York 2002.
37. B. Massumi, The autonomy of affect, w: Parables for the virtual. Movement, affect, sensation, Duke University Press, Durham–London 2002, s. 23-45.
click here to follow the link
38. J. Michalski Jurry – partyzant, w: Jurry. Powrót artysty. Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński (1943-1980), red. M. Tarabuła, Galeria Zderzak, Kraków 2010, s. 62.
39. Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 13-49.
40. G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 220.
41. C. Papoulias, F. Callard, Biology’s gift: interrogating the turn to affect, „Body and Society” 2010, vol. 16, no. 29, s. 39-41.
42. A. Pietroń, Fotomontaż jako sposób opisu Zagłady. Analiza albumów fotograficznych z łódzkiego getta, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Jacka Leociaka, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kwiecień 2007, s. 42-43.
43. P. Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.
44. P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej 1945-1989, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
45. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.
46. J. Rifkin, The empathic civilization. The race to global consciousness in a world in crisis, J.P. Tarcher/Penguin, Cambridge 2009, s. 5-43.
47. A. Sala, N. Petrisin-Bachelez, Obraz jest pozbawiony podmiotowości nie dlatego, że jest znaleziony, „Tytuł roboczy Archiwum” nr 1, s. 42.
48. Shame and its sisters. A Silvan Tomkins reader, ed. E. Kosofsky Sedgwick, A. Frank, Duke University Press, Durham–London 1995.
49. P. Ticineto Clough, Introduction, w: The affective turn. Theorizing the social, ed. P. Ticineto Clough, J. Halley, Duke University Press, Durham–London 2007, s. 1-33.
50. E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Korporacja Ha!art, Kraków 2008.
51. A. Turowski, Budowniczowie Świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000.
52. W. Włodarczyk, Nowoczesność i jej granice, w: Sztuka polska po 1945 r. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1984, PWN, Warszawa 1987, s. 19-30.
53. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Paryż 1986.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

14

End page:

40

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59508 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 21, 2016

Number of object content hits:

1 007

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/78431

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Nader L. - Afektywna historia sztuki Dec 20, 2018

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information