Object structure

Title:

Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Creator:

Sendyka, Roma

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

sites ; affect ; memory

References:

1. A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, przeł. P. Przybyła, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s.113.
2. S. Attie, The writing on the wall, Berlin, 1992-1993: Projections in Berlin’s Jewish Quarter, „Art Journal” 62, no. 3 (October 1, 2003), s.75.
3. D. Apel, Memory effects: the Holocaust and the art of secondary witnessing, Rutgers University Press, New Brunswick 2002, s. 49, 68.
4. U. Baer, Spectral evidence: the photography of trauma, MIT, Cambridge–London: 2005, s. 78.
5. Z. Bauman, Świat nawiedzony, „Więź” 2007 nr 9-8.
6. M.J. Casper, L.J. Moore, Missing bodies: the politics of visibility, New York University Press, New York 2009, s. 3.
7. A. Charlesworth, A corner of a foreign field that is forever Spielberg’s: understanding the moral landscapes of the site of the former KL Płaszów, Kraków, Poland, „Cultural Geographies” 2004 no. 11, s. 293.
8. B. Chomątowska, Stacja Muranów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, s. 14.
9. G. Deleuze, F. Guattari, Thousand plateaus, transl. B. Massumi, Continuum, London 2004, s. 441.
10. G. Deleuze, F. Guattari, Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3, s. 239-252.
11. G. Didi-Huberman, Le lieu malgré tout, w: Phasmes: essais sur l’apparition, Editions de Minuit, Paris 1998, s. 230.
12. G. Didi-Huberman, The site, despite everything, transl. S. Liebman, w: Claude Lanzmann’s Shoah: key essays, ed. S. Liebman, Oxford University Press, Oxford–New York 2007, s. 115.
13. E. Domańska, „Niechaj umarli grzebią żywych”. Monumentalna przeciw-historia Daniela Libeskinda, „Teksty Drugie” 2004 nr 1/2.
14. B. Engelking, J. Leociak, Gruzy i szaber, w: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, wyd. 2, Warszawa 2013.
15. U. Forczek-Brataniec, Interpretacja krajobrazu jako źródło koncepcji projektowej. Rozważania na podstawie pracy konkursowej na zagospodarowanie terenu dawnego Obozu KL Płaszów. Publikacja materiałów konferencyjnych XVI Konferencji, w: Genius loci w sztuce ogrodowej, red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Wyd. Czasopismo Techniczne, zeszyt 13, Politechnika Krakowska, Kraków 2010, s. 287-296.
16. Z. Freud, Niesamowite, w: Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997, s. 236 i n.
17. A.F. Gordon, Ghostly matters: haunting and the sociological imagination, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008, s. 57.
18. M. Hirsch, L. Spitzer, Ghosts of home: the afterlife of Czernowitz in Jewish memory, University of California Press, Berkeley 2010, s. XX.
click here to follow the link
19. E. Kosofsky Sedgwick, Reading Silvan Tomkins, w: E. Kosofsky Sedgwick, A. Frank, I.E. Alexander, Shame and its sisters: a Silvan Tomkins reader, Duke University Press, Durham 1995, s. 22.
20. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia: esej o wstręcie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 69.
21. J. Leociak, Aryjskim tramwajem przez warszawskie getto, czyli hermeneutyka pustego miejsca, w: Maski współczesności, red. L. Burska, M. Zaleski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2001, s. 85.
22. B. Massumi, Parables for the virtual: movement, affect, sensation, Duke University Press, Durham 2002, s. 260.
click here to follow the link
23. B. Massumi, Translator’s foreword: pleasures of philosophy; notes on translation and acknowledgements, w: G. Deleuze, F. Guattari Thousand plateaus, transl. B. Massumi, Continuum, London 2004, s. XVII.
24. A. Michaels, Płomyki pamięci, przeł. B. Malarecka, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2000.
25. A. Michaels, The winter vault, Windsor/Paragon, Bath 2009. Cyt. za wydaniem: Bloomsbery Publishing 2010, s. 509.
26. A. Michaels, The winter vault, McClelland & Stewart, Toronto 2009, s. 509.
27. J.L. Nancy, Corpus, przeł. M. Kwietniewska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 51.
28. D.L. Nathanson, Prologue, w: S.S. Tomkins, Affect, imagery, consciousness: the complete edition, Springer Publishers, New York 2008, vol. 1, s. xviii.
29. R. O’Brien, Bodies in revolt: gender, disability, and a workplace ethic of care, Routledge, New York 2005, s. 50.
30. I. Ostachowicz, Noc żywych Żydów, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.
31. Rozmowa z Izabelą Szymańską, „Gazeta Wyborcza” 8 maja 2012 roku, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34861,11683080,Sylwia_Chutnik_o_duchach_Muranowa.html (dostęp: 01.12.2013).
32. Ch. Quigley, The corpse: a history, McFarland, Jefferson 2005, s. 15-17.
33. R. Sendyka, Pryzma. Zrozumieć nie-miejsce pamięci, „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2.
34. R. Sendyka, Robinson w nie-miejscach pamięci, „Konteksty” 2013 nr 2.
35. M. Shore, Smak popiołów, przeł. M. Szuster, Świat Książki, Warszawa 2012.
36. M. Shore, The taste of ashes. The afterlife of totalitarianism in Eastern Europe, Crown Publishers, New York 2013, s. 144-145.
37. J.E. Young, At memory’s edge: after-images of the Holocaust in contemporary art and architecture, Yale University Press, New Haven 2000, s. 64.
38. M. Żychowska, Cmentarze zagrożeniem dla środowiska, Z badań Instytutu Geografii AP; http://www.up.krakow.pl/konspekt/11/zychowska.html (dostęp: 1.12.2013).
39. J. Żychowski, Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

84

End page:

102

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund